organizacjia drvo

ДИРЕКТОР:

др Мирјана Михаиловић, научни саветник
Тел: 011 / 2078-399

Помоћник директора:

др Момир Пауновић, научни саветник
Тел: 011 / 2078-399

Руководилац административно правне службе:

Дубравка Заилац, дипл. правник
Тел: 011 / 2078-377

Руководилац рачуноводствено финансијске службе:

Милица Ђорђевић, дипл. економиста
Тел: 011 / 2078-398

Организатор ИТ и рачунарских послова:

Владимир Јовицки, B.Sc.
Тел: 011 / 2078-440

Руководилац техничке службе:

Лидија Димић, дипломирани инжењер архитектуре - мастер
Тел: 011 / 2078-347

 

 

Адреса

Булевар деспота Стефана 142
11108 Београд
Србија

Контакт

Телефон: +381 11 20 78 300
Факс: +381 11 27 61 433
Е-маил: ibiss@ibiss.bg.ac.rs

futer excellent