nedelja, 05 decembar 2021 22:52

Javna odbrana doktorske disertacije Zorane Mataruge

"Sadržaj potencijalno toksičnih elemenata u odabranim drvenastim vrstama kao bioindikatorima zagađenja obalne zone reke Save"

utorak, 7. decembar 2021. godine u 12.00

Biblioteka IBISS

Zbog epidemiološke situacije, broj prisutnih u biblioteci je ograničen na 30, uz obavezno poštovanje preporučenih mera zaštite.

Adresa

Bulevar despota Stefana 142
11060 Beograd
Srbija

Kontakt

Telefon: +381 11 20 78 300
Fax: +381 11 27 61 433
Email: ibiss@ibiss.bg.ac.rs

futer excellent