"Идентификација и експресија гена укључених у соматску ембриогенезу код кичице (Centaurium erythraea Rafn.)"

среда, 27. децембар 2023. године у 12:00

Библиотека ИБИСС

"Генетички диверзитет и структура популација бескрилних мува фамилије Nycteribiidae и гриња фамилије Spinturnicidae, ектопаразита две литофилне врсте слепих мишева у Србији"

петак, 07. јул 2023. године у 12:00

Библиотека ИБИСС

"Трансдиференцијација алфа ћелија панкреаса миша у ћелије које производе инсулин циљаном метилацијом ДНК применом Epi-CRISPR система"

среда, 05. јул 2023. године у 12:00

Библиотека ИБИСС

"Супероксид-дисмутазе кромпира (Solanum tuberosum L.): карактеризација изоформи и експресија у условима високих температура"

utorak, 04. jul 2023. godine u 12:00

Biblioteka IBISS

"Диверзитет и генетичка варијабилност фамилије Simuliidae (Insecta: Diptera) на подручју Балканског полуострва"

среда, 17. мај 2023. године у 12:00

Библиотека ИБИСС

"Утицај воденог екстракта плода ароније на имунски систем у мишјим моделима инфекције и меланома"

петак, 24. фебруар 2023. године у 15:00

Библиотека ИБИСС

"Метаболизам липида и сигнални пут глукокортикоида у висцералном масном ткиву и јетри Mif -/- мишева на режиму исхране обогаћене фруктозом"

среда, 2. новембар 2022. године у 17.00

Библиотека ИБИСС

"Селективност исхране поточне пастрмке Salmo cf. trutta (L.) као чинилац риболовног успеха"

среда, 28. септембар 2022. године у 12.00

Библиотека ИБИСС

"Идентификација AGP гена кичице (Centaurium erythraea, Gentianaceae) и праћење њихове експресије у одговору на механичке повреде биљног ткива гајеног in vitro"

среда, 6. јули 2022. године у 14.00

Библиотека ИБИСС

"Биолошки потенцијал и хемијски профил метанолних екстраката биљака Anthriscus cerefolium (L.) Hoffm. (Apiaceae), Ononis spinosa L. (Fabaceae) и Phlomis fruticosa L. (Lamiaceae)"

понедељак, 6. јун 2022. у 12:00

Библиотека ИБИСС

"Biološki potencijal i hemijski profil metanolnih ekstrakata biljaka Anthriscus cerefolium (L.) Hoffm. (Apiaceae), Ononis spinosa L. (Fabaceae) i Phlomis fruticosa L. (Lamiaceae)"

ponedeljak, 6. jun 2022. u 12:00

Biblioteka IBISS

„Утицај салицилне киселине на биохемијске механизме толеранције Импатиенс wаллериана (Балсаминацеае) према водном стресу“

среда, 1. јун 2022. године у 12:00

Библиотека ИБИСС

"Метаболички и редокс профил ћелија тумора и масног ткива дојке пременопаузалних жена: веза са гојазношћу"

понедељак, 30. мај 2022. године у 12:00

Библиотека ИБИСС

"Утицај дехидратације и рехидратације на физиолошки одговор и експресију гена за аквапорине и метаболизам апсцисинске киселине код Impatiens walleriana"

понедељак, 16. мај 2022. године у 12.00

Библиотека ИБИСС

"Дистрибуција тешких метала у земљиштима рипаријалне зоне реке Саве"

петак, 4. фебруар 2022. године у 12:00

Свечана сала Шумарског факултета, Универзитета у Београду (Улица Кнеза Вишеслава 1)

"Утицај донора водоник-сулфида, морфолин-4-иум-4-метоксифенил (морфолино)-фосфодитионата, на карактеристике имунских ћелија укључених у патогенезу експерименталног аутоимунског енцефаломијелитиса"

уторак, 28. децембар 2021. године у 12.00

Библиотека ИБИСС

Због епидемиолошке ситуације, број присутних у библиотеци је ограничен на 30, уз обавезно поштовање препоручених мера заштите.

"Улога инхибитора Src тирозин-киназе у превазилажењу урођено резистентног и инвазивног фенотипа глиобластома"

уторак, 14. децембар 2021. године у 12.00

Библиотека ИБИСС

Због епидемиолошке ситуације, број присутних у библиотеци је ограничен на 30, уз обавезно поштовање препоручених мера заштите.

"Ефекти изоксантохумола на третман солидног и метастатског меланома: директан утицај и интеракција са хемиотерапијом"

петак, 10. децембар 2021. године у 12.00

Библиотека ИБИСС

Због епидемиолошке ситуације, број присутних у библиотеци је ограничен на 30, уз обавезно поштовање препоручених мера заштите.

"Садржај потенцијално токсичних елемената у одабраним дрвенастим врстама као биоиндикаторима загађења обалне зоне реке Саве"

уторак, 7. децембар 2021. године у 12.00

Библиотека ИБИСС

Због епидемиолошке ситуације, број присутних у библиотеци је ограничен на 30, уз обавезно поштовање препоручених мера заштите.

"Физиолошко прилагођавање ларви губара, Lymantria dispar L., и жутотрбе, Euproctis chrysorrhoea L., (Lepidoptera) на деловање флуорантена"

понедељак, 6. децембар 2021. године у 12.00

Библиотека ИБИСС

Због епидемиолошке ситуације, број присутних у библиотеци је ограничен на 30, уз обавезно поштовање препоручених мера заштите.

“Хемијски састав екстраката макромицета и етарских уља дивљег оригана и коријандера и њихов in vitro потенцијал у третману узрочника хроничног тонзилитиса”

среда, 1. децамбар 2021. године у 13.00

Библиотека ИБИСС

Због епидемиолошке ситуације, број присутних у библиотеци је ограничен на 30, уз обавезно поштовање препоручених мера заштите.

"Развој антитуморске стратегије применом инхибиције тиоредоксин-редуктазе 1 у ћелијским моделима глиобластома и неуробластома"

уторак, 28. септембар 2021. године у 11.00

Библиотека ИБИСС

Због епидемиолошке ситуације у земљи, број присутних људи у библиотеци је ограничен на 30, уз обавезно поштовање препоручених мера заштите.

"Синергистички утицај гиберелина и светлости на индукцију соматске ембриогенезе из латералних коренова спанаћа (Spinacia oleracea L.) in vitro"

субота, 25. септембар 2021. године у 15.00

Мала сала ИБИСС

Због епидемиолошке ситуације у земљи, осим Комисије и кандидата, одбрани може присуствовати још 5 особа, уз поштовање свих епидемиолошких мера.

"Процена осетљивости in vitro и in vivo тестова у екогенотоксикологији и формулисање смерница за њихову примену у истраживањима на великим равничарским рекама"

петак, 24. септембар 2021. године у 12.00

Библиотека ИБИСС

Због епидемиолошке ситуације у земљи, број присутних људи у библиотеци је ограничен на 30, уз обавезно поштовање препоручених мера заштите.

"Утицај варирања срединских параметара на структуру популације обичне крастаче (Bufo bufo)"

четвртак, 1. јули 2021. године у 12:00

Библиотека ИБИСС

Због епидемиолошке ситуације у земљи, број присутних људи у библиотеци је ограничен на 35, уз обавезно поштовање препоручених мера заштите.

 

"Карактеризација еколошког и конзервационог статуса зидног гуштера (Podarcis muralis) у Војводини, Србија"

петак, 4. јуни 2021. године у 15.00

Библиотека ИБИСС

Због епидемиолошке ситуације број присутних на одбрани је ограничен на 15.

Адреса

Булевар деспота Стефана 142
11108 Београд
Србија

Контакт

Телефон: +381 11 20 78 300
Факс: +381 11 27 61 433
Е-маил: ibiss@ibiss.bg.ac.rs

futer excellent