"Утицај донора водоник-сулфида, морфолин-4-иум-4-метоксифенил (морфолино)-фосфодитионата, на карактеристике имунских ћелија укључених у патогенезу експерименталног аутоимунског енцефаломијелитиса"

уторак, 28. децембар 2021. године у 12.00

Библиотека ИБИСС

Због епидемиолошке ситуације, број присутних у библиотеци је ограничен на 30, уз обавезно поштовање препоручених мера заштите.

"Улога инхибитора Src тирозин-киназе у превазилажењу урођено резистентног и инвазивног фенотипа глиобластома"

уторак, 14. децембар 2021. године у 12.00

Библиотека ИБИСС

Због епидемиолошке ситуације, број присутних у библиотеци је ограничен на 30, уз обавезно поштовање препоручених мера заштите.

"Ефекти изоксантохумола на третман солидног и метастатског меланома: директан утицај и интеракција са хемиотерапијом"

петак, 10. децембар 2021. године у 12.00

Библиотека ИБИСС

Због епидемиолошке ситуације, број присутних у библиотеци је ограничен на 30, уз обавезно поштовање препоручених мера заштите.

"Садржај потенцијално токсичних елемената у одабраним дрвенастим врстама као биоиндикаторима загађења обалне зоне реке Саве"

уторак, 7. децембар 2021. године у 12.00

Библиотека ИБИСС

Због епидемиолошке ситуације, број присутних у библиотеци је ограничен на 30, уз обавезно поштовање препоручених мера заштите.

"Физиолошко прилагођавање ларви губара, Lymantria dispar L., и жутотрбе, Euproctis chrysorrhoea L., (Lepidoptera) на деловање флуорантена"

понедељак, 6. децембар 2021. године у 12.00

Библиотека ИБИСС

Због епидемиолошке ситуације, број присутних у библиотеци је ограничен на 30, уз обавезно поштовање препоручених мера заштите.

“Хемијски састав екстраката макромицета и етарских уља дивљег оригана и коријандера и њихов in vitro потенцијал у третману узрочника хроничног тонзилитиса”

среда, 1. децамбар 2021. године у 13.00

Библиотека ИБИСС

Због епидемиолошке ситуације, број присутних у библиотеци је ограничен на 30, уз обавезно поштовање препоручених мера заштите.

"Развој антитуморске стратегије применом инхибиције тиоредоксин-редуктазе 1 у ћелијским моделима глиобластома и неуробластома"

уторак, 28. септембар 2021. године у 11.00

Библиотека ИБИСС

Због епидемиолошке ситуације у земљи, број присутних људи у библиотеци је ограничен на 30, уз обавезно поштовање препоручених мера заштите.

"Синергистички утицај гиберелина и светлости на индукцију соматске ембриогенезе из латералних коренова спанаћа (Spinacia oleracea L.) in vitro"

субота, 25. септембар 2021. године у 15.00

Мала сала ИБИСС

Због епидемиолошке ситуације у земљи, осим Комисије и кандидата, одбрани може присуствовати још 5 особа, уз поштовање свих епидемиолошких мера.

"Процена осетљивости in vitro и in vivo тестова у екогенотоксикологији и формулисање смерница за њихову примену у истраживањима на великим равничарским рекама"

петак, 24. септембар 2021. године у 12.00

Библиотека ИБИСС

Због епидемиолошке ситуације у земљи, број присутних људи у библиотеци је ограничен на 30, уз обавезно поштовање препоручених мера заштите.

"Утицај варирања срединских параметара на структуру популације обичне крастаче (Bufo bufo)"

четвртак, 1. јули 2021. године у 12:00

Библиотека ИБИСС

Због епидемиолошке ситуације у земљи, број присутних људи у библиотеци је ограничен на 35, уз обавезно поштовање препоручених мера заштите.

 

"Карактеризација еколошког и конзервационог статуса зидног гуштера (Podarcis muralis) у Војводини, Србија"

петак, 4. јуни 2021. године у 15.00

Библиотека ИБИСС

Због епидемиолошке ситуације број присутних на одбрани је ограничен на 15.

Адреса

Булевар деспота Стефана 142
11060 Београд
Србија

Контакт

Телефон: +381 11 20 78 300
Факс: +381 11 27 61 433
Е-маил: ibiss@ibiss.bg.ac.rs

futer excellent