petak, 01 jul 2022 10:27

Javna odbrana doktorske disertacije Danijele Paunović

"Identifikacija AGP gena kičice (Centaurium erythraea, Gentianaceae) i praćenje njihove ekspresije u odgovoru na mehaničke povrede biljnog tkiva gajenog in vitro"

sreda, 6. juli 2022. godine u 14.00

Biblioteka IBISS

Adresa

Bulevar despota Stefana 142
11060 Beograd
Srbija

Kontakt

Telefon: +381 11 20 78 300
Fax: +381 11 27 61 433
Email: ibiss@ibiss.bg.ac.rs

futer excellent