utorak, 10 septembar 2019 13:41

Podaci o citiranosti u RADaR-u

Programeri RCUB-a ugradili su alate za prikazivanje broja citata u Scopus-u i WoS-u za institucionalne repozitorijume koje oni uređuju. Ovi alati su dostupni i u našem RADaR-u.

Alati omogućuju da se na strani bibliografskih podataka rada arhiviranog u RADaR-u, za koji je unet DOI-broj, prikaže broj citata u Scopus-u, odnosno u WoS-u u obliku sličice. Klikom na sličicu pokreće se link ka datom servisu izlistavajući radove koji su citirali dati rad.

Ova funkcija je dostupna jedino kada se RADaR-u pristupa sa računara koji je na akademskoj mreži (sa podešenim proxy-serverom) zato što su nam ovi servsi jedino tako dostupni. Takođe, podaci koje dobijamo za Scopus-a ovim putem su tačniji, odnosno ažurniji od WoS-a.

Prethodno je u RADaR bio ugrađen Altmetric API koji pokazuje koliko se dati rad pominje u drugim medijima, društvenim mrežama, televiziji, novinama i sl.

Ovo je link ka jednom radi sa ovim ispisima: http://ibiss-r.rcub.bg.ac.rs/123456789/3056 

Adresa

Bulevar despota Stefana 142
11060 Beograd
Srbija

Kontakt

Telefon: +381 11 20 78 300
Fax: +381 11 27 61 433
Email: ibiss@ibiss.bg.ac.rs

futer excellent