RADaR je Repozitoriju Arhiviranih Digitalnih Radova Instituta za biološka istraživanja „Siniša Stanković“

https://radar.ibiss.bg.ac.rs/

Cilj repozitorijuma je da omogući otvoreni pristup izdanjima IBISS-a i rezultatima istraživanja koja se realizuju u ovom institutu.

Softversku platformu, koju čini softver otvorenog koda DSpace, obezbedio je Računarski centar Univerziteta u Beogradu. Ona je prilagođena savremenim standardima koji se primenjuju u diseminaciji naučnih publikacija (usklađenost sa zahtevima Evropske komisije u vezi otvorenog pristupa publikacijama; diseminacija kroz OpenAire, BASE, CORE, Google Scholar itd.; integrisani ORCID identifikatori).

UPUTSTVO

REGISTRACIJA I UNOS PODATAKA

UNOS NAUČNOG ČLANKA

UNOS MONOGRAFIJE

UNOS POGLAVLJA U MONOGRAFIJI

UNOS KONGRESNIH SAOPŠTENJA

UNOS ISTRAŽIVAČKIH PODATAKA

SPISAK PROJEKATA

LINK KA PROJEKTIMA


APP – Autori, projekti, publikacije

https://radar.ibiss.bg.ac.rs/APP/

Eksterna aplikacija koja sadrži elemente CRIS-a i nudi rešenje za probleme koji u DSpace-u nisu rešeni na zadovoljavajući način.
UPUTSTVO


Istraživački podaci

Istraživački podaci su svi rezultati koji se dobiju tokom istraživačkog procesa. To mogu biti istraživački rezultati, merenja, fotografije, grafikoni, analize,... Institucionalni repozitorijum Instituta za biološka istraživanja "Siniša Stanković", RADaR može da posluži za deponovanje istraživačkih podataka. Platforma DSpace na kojoj je RADaR izgrađen zadovoljava sve trenutno postavljene zahteve za pohranjivanje, čuvanje i diseminaciju istraživačkih podataka.

Kako se sa novim projektima pokreću zahtevi za otvaranje istraživačkih podatak, organizovana je radionica Upravljanje otvorenim istraživačkim podacima za istraživače, a ovde se nalaze slajdovi sa radionice kao i ceo video zapis.

 

Otvoreni istraživački podaci

prof. dr Nadica Miljković, Elektrotehnički fakultet, Univerzitet u Beogradu

 

Šta je upravljanje istraživačkim podacima? Zašto je to uopšte važno?

Institut za nuklearne nauke “Vinča” - Biblioteka, Univerzitet u Beogradu

 

Metapodaci

Milica Ševkušić, Institut tehničkih nauka SANU

 

Upravljanje otvorenim istraživačkim podacima za istraživače - Video zapis

Više o otvorenoj nauci možete pročitati na strani Otvoreni pristup

Annotated Model Grant Agreement

Adresa

Bulevar despota Stefana 142
11108 Beograd
Srbija

Kontakt

Telefon: +381 11 20 78 300
Fax: +381 11 27 61 433
Email: ibiss@ibiss.bg.ac.rs

futer excellent