ProRef

ProRef (Provera referenci) je informacioni servis Računarskog centra Univerziteta u Beogradu koji omogućava uvid u kategorije časopisa u kojima je rad objavljen. Ovom servisu može se pristupiti putem linka: http://proref.rcub.bg.ac.rs/

Informacionu osnovu servisa čine objedinjena 3 izvora podataka: godišnja izdanja Journal Citation Report (izdavač Clarivate Analytics); kategorizacija domaćih časopisa koju svake godine na predlog Matičnih naučnih odbora usvaja Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja (MPNTR); liste časopisa koje su predložili fakulteti Univerziteta u Beogradu iz oblasti društveno-humanističkih nauka.

Za svaki časopis koji provera prikazuje uspostavljeni i linkovi ka:

  • dodatnim informacijama na KoBSON stranicama;
  • informacijama o licencama i autorskim pravima preko servisa Sherpa/Romeo;
  • informacijama o smanjenju APC (Article Processing Charges) koje se odnose na autore sa Univerziteta u Beogradu.

Servis se može pretraživati na više načina:

  • unosom naslova časopisa (ili samo dela naslova);
  • unosom DOI oznake rada; unosom ISSN oznake časopisa;
  • unosom celokupne reference, u bilo kom stilu citiranja literature i na bilo kom pismu (pomoću opcije copy/paste iz referata).

ORCID

ORCID (Open Researcher and Contributor ID) je jedinstveni identifikator istraživača. ORCID je alfanumerički kod u formi URL adrese i koristi se kao identifikator istraživača.
Već neko vreme međunarodna istraživačka zajednica pokušava da nađe rešenje kako identifikovati istraživača i poveže ga sa njegovim radom: obrazovanjem, publikacijama, radnim iskustvom, projektima. ORCID je identifikator koji se u poslednje vreme izdvaja od ostalih i ima sve širu upotrebu.
ORCID je jednostavno rešenje, za istraživače je besplatan, sve veći broj izdavača zahteva ovaj broj prilikom slanja rukopisa, raste broj sponzora koji traže ORCID od učesnika u projektu.

What is ORCID? from ORCID on Vimeo.

Jedinstveni identifikatori za istraživače

Verovatno vam se dešavalo da u KoBSON-u, Web of Science, Scopusu ili nekoj drugoj indeksnoj ili akademskoj bazi vaš rad bude pripisan drugom istraživaču ili da vas u bazi vode pod dva, čak i više različitih imena. Indeksna baza jednostavno pogreši. Razlozi su razni: postoje istraživači istog imena i prezimena, promenili ste prezime ili afilijaciju, izdavač je pogrešio prilikom objavljivanja rada i sl. Ovim ste oštećeni jer su pogrešno prikazani rezultat vašeg rada i njegov uticaj.

Problem se rešava uvođenjem jedinstvenog identifikatora za istraživače. Različiti servisi su već razvili sisteme izrade indetifikatora, ali su se neki od njih izdvojili kao najpouzdaniji. Zbog značaja tačne identifikacije autora, ovi servisi međusobno sarađuju i na zahtev autora razmenjuju podatke. One koje treba izdvojiti su Researcher ID, Scopus ID i ORCID. Ovi servisi su besplatni a ORCID je dostupan i van akademske mreže. Na ovaj način istraživač prikuplja sve svoje refernce na jednom mestu i povezuje ih sa svojim imenom i svoj identifikacionim brojem, kao svoju ličnu bibliografiju. Pored toga, uz svaku referencu može da stoji link ka samom radu u publikaciji što posetiocima olakšava uvid u rezultate istraživača. Ovi servisi omogućavaju izvoz podataka u neki od uobičajenih formata i izradu citatne analize. Mnogi naučni časopisi koriste servise za objavljivanje radova koji od autora traže identifikator ili ga sami automatski kreiraju i tako povezuju rad sa autorom, a nekad i druge naučno-istraživačke aktivnosti. Jedinstveni identifikator može uvek stajati uz ime istraživača, na društvenim mrežama, sajtu svoje institucije, ili u potpisu.

Više o ovim identifikatorima i kako ih kreirati pogledajte u ovoj prezentaciji (autor Milica Ševkušić, bibliotekar ITN SANU).

KoBSON

Konzorcijum biblioteka Srbije za objedinjenu nabavku (KoBSON) je novi oblik organizovanja biblioteka Srbije. Inicijativu za formiranje Konzorcijuma su pokrenule vodeće naučne biblioteke u Srbiji 2001. godine. Osnovni ciljevi Konzorcijuma su optimizovana nabavka stranih naučnih informacija, prelazak sa papirnih izdanja na elektronska, unapređenje pristupa elektronskim informacijama i promocija domaćeg naučnog izdavaštva. KoBSON portal dostupan je bez ikakve nadoknade i autentifikacije svima sa akademskog IP domena u Srbiji. Ovde možete pogledati uputstvo o podešavanju pretraživača.

Od 2004. godine korisnicima je omogućen i udaljeni pristup ("od kuće", posredstvom komercijalnog provajdera). Za udaljeni pristup potrebno je da se potpiše licenca kojom se obavezuje da će se pridržavati pravila košćenja. Pravo na ličnu licencu imaju svi stalno zaposleni u akademskim i naučnim institucijama čiji je osnivač Republika Srbija, kao i stipendisti Ministarstva nauke. Dobijanje licence je besplatno. Zaposeleni u IBISS-u popunjenu i potpisanu licencu predaju svom bibliotekaru koji će dalje proslediti zahtev. Nalog se otvara istog dana tako što korisnik putem mejla dobije korisničko ime, lozinku i kratko uputstvo za korišćenje servisa.

Scopus

Scopus je bibliografska baza apstrakata i citata naučnih radova objavljenih u recenziranim časopisima, knjigama i na naučnim konferencijama. Pokriva skoro 22.000 naslova 5.000 izdavača iz oblasti medicine, hemije, fizike, matematike, bioloških, tehničkih i društvenih nauka. Vlasnik Scopusa je Elsevier i dostupan je za pretplatnike, a putem KoBSON-a akademska mreža Srbije ima pristup ovoj bazi. Ova baza omogućuje autorima da vide citiranost svojih radova (počevši od 1996. godine) uz mogućnost isključivanja autocitata i automatski izračunava h-indeks.

Ovoj bazi se pristupa preko KoBSON-ovog linka koji dalje nudi mogućnost pristupa iz akadmeske institucije i udaljenog pristupa.

Web of Science (WoS)

WoS je bibliografska baza podataka o naučnim radovima i citatna baza podataka čiji izdavač je Thomson Reuters. WoS indeksira preko 12.000 časopisa sa najvećim uticajem u svetskoj nauci i pruža pristup podacima o citiranosti časopisa koje indeksira, liste od 250 najcitiranihih autora za 21 naučnu oblast za poslednjih 20 godina prošlog veka.

Sve baze podataka uključene u Web of Science su selektivne – pokrivaju između 10 i 12% postojećih naučnih časopisa. Pokrivenost je znatno bolja u prirodnim i tehničkim naukama.

Preko KoBSON-a akademska mreža Srbije ima pristup sledećim sadržajima WoS-a:

tri citatna indeksa - pretplaćeno od 1996.

dve sekcije zbornika radova sa konferencija - pretplaćeno od 2001

dve sekcije Journal Citation Reporta (JCR) - pretplaćeno od 2006

SCIndeks

SCIndeks je bibliografska baza, srpski nacionalni citatni indeks razvijen da služi kao dopuna međunarodnim (Thompson-ISI) citatnim indeksima. Referiše domaće časopise kategorizovane kao periodične publikacije naučnog karaktera. Svi časopisi indeksiraju se sistematski "od korica do korica". Pored osnovnih opisa članaka, baza sadrži sažetke radova i sve citirane reference (metapodaci). Članci objavljeni u časopisima koji su postigli određeni nivo kvaliteta i prihvatili otvoreni pristup kao režim publikovanja dodatno su predstavljeni u vidu punog teksta. SCIndeks je besplatno dostupan svim korisnicima interenta.

Adresa

Bulevar despota Stefana 142
11108 Beograd
Srbija

Kontakt

Telefon: +381 11 20 78 300
Fax: +381 11 27 61 433
Email: ibiss@ibiss.bg.ac.rs

futer excellent