понедељак, 31 мај 2021 08:00

Дан Инстута 2021. Истакнут

Ове године, 31. маја, наш Институт обележава 74 године рада и постојања. И ове године, као и прошле, због здрвствених ризика и пандемије, Дан Института биће обележен само научним делом, односно предавањима истраживача из научноистраживачких организација са којима ИБИСС најближе сарађује: Биолошки факултет Универзитета у Београду (др Тамара Јанакиев), Институт за медицинска истраживања - Институт од националног значаја за Републику Србију Универзитета у Београду (др сц. мед Тијана Штајнер), Институт за молекуларну генетику и генетичко инжењерство Универзитета у Београду (др Бранка Зукић), Институт за примену нуклеарне енергије Универзитета у Београду (Александра Тодоровић) и Институт за нуклеарне науке “Винча” Универзитета у Београду ( др Сања Глишић), као и предавањима наших сарадника (др Неда Аничић, др Јована Рајић, др Марија Јаковљевић, др Ања Толић и др Стоимир Коларевић).

Целокупан програм достпан је у наставку текста као и на званичном YouTube каналу Института.

Реч директора

Институт за биолошка истраживања “Синиша Станковић”-Институт од националног значаја за Републику Србију, Универзитета у Београду, ове године обележава 74 године свога рада и постојања.

И поред тога што је претходна година протекла у условима отежаног рада услед пандемије корона вирусом SARS-CoV-2, наши истраживачи успели су да одрже континуитет и квалитет научног рада. У протеклих годину дана публиковали смо 230 радова у категорији М20 (највећи број у врхунским међународним часописима изузетних вредности, као и врхунским и истакнутим међународним часописима), 14 у категорији М10, цитираност публикација сарадника Института је 56.803, h-индекс је 81, док су радови наших истраживача током 2020. године цитирани 7.873 пута. Институт наставља да значајно доприноси афирмацији Универзитета у Београду и његовој позицији у првих 500 најбољих универзитета на свету (тзв. Шангајска листа).

Од претходног Дана Института реализовано је, или је у току реализација, 12 међународних уговора и донација, а сарадници Института учествују у преко 40 билатералних пројеката и COST акција, као и 21 пројеката/уговора са привредом. Истраживачи Института успешно реализују Уговоре о реализацији и финансирању научноистраживачког рада НИО финансиране од стране Министратва просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије, као и 11 пројеката Фонда за науку Републике Србије (2 програма „Промис“, 2 „Специјалног позива Covid-19“, 7 пројеката „Програм сарадње српске науке са дијаспором“). Успостављање комбинованог, институционално-пројектног система финансирања научноистраживачких организација у Србији, уз припрему одговарајућих подзаконских докумената који се усвајају по основу Закона о науци и истраживањима обезбедило је институтима у Србији стабилније и боље окружење за научноистраживачки рад. Све ове активности од изузетног су значаја за науку у Србији и наш Институт.

Важан део активности Института је и континуиран рад на укључивању младих сарадника у научноистраживачки рад и формирање научног кадра. У протеклом периоду докторирало је 16 наших младих сарадника, а у Институту је на основу реализације годишњег плана рада по уговору са ресорним Министарством ангажовано 60 младих сарадника студената докторских студија и двоје стипендиста МПНТР. Више од 50 сарадника нашег Института је активно укључено у реализацију докторских студија на Универзитету, пре свега на Биолошком, Шумарском и Медицинском факултету, али и на другим факултетима Универзитета у Београду. Сарадња Института остварује се и са Универзитетом у Крагујевцу, Нишу, Новом Саду и Новом Пазару. Током 2020. године истраживачи ИБИСС-а су као ментори учествовали у 27 докторских дисертација и 20 мастер радова. Додатно, истраживачи ИБИСС-а су били чланови комисија за одбрану 34 докторске дисертације (4 страна докторанда) и 14 мастер рада (1 страни студент). На тај начин, Институт даје значајан допринос образовању младих научноистраживачких кадрова и унапређењу модела интеракције наука-образовање у Србији.

Данас, након пуне 74 године рада, на Институту је запослено 332 сарадника, од чега 296 истраживача и 36 сарадника у пратећим службама. Институт данас има 234 доктора наука у научним звањима и 12 истраживача сарадника који су докторирали и чекају избор у научно звање. Просечна старосна структура запослених је око 40 година, а око 82% су жене.

Опредељење Института је да се, у складу са оснивачким актима, пре свега настави са развојем основних истраживања, која представљају основу за ефикасну примену. Пратећа делатност Института усмерена је на примењена истраживања – развој, увођење и трансфер иновативних процедура и метода, као и учешће у примењеним истраживањима у сарадњи са министарствима Републике Србије, јавним предузећима и привредом. Ова примењена истраживања, поред биолошких, обухватају област биомедицине и биотехнологије.

Наши истраживачи су и у претходних годину дана наставили учешће у организацији и раду лабораторија за детекцију COVID-19. Сарадници ИБИСС-а радили су и на прикупљању и синтези научних сазнања о механизмима деловања вируса, на чему свима њима желим да се посебно захвалим. Поред тога, сарадници Института вршили су истраживања у вези са детекцијом COVID-19 RNA у води (у сарадњи са NORMAN мрежом, колегама из Шведске, Аустрије, Мађарске, Велике Британије и др.), чиме је створена основа за развој система ране детекције овог вируса, али и већег броја других инфективних агенаса.

Сарадници ИБИСС-а традиционално настављају интензивне активности на промоцији и популаризацији науке – посредством Ноћи истраживача, пројеката Центра за промоцију науке и програма Покрени се за науку. Као и у претходном периоду, сходно мерама за сузбијање COVID-19, сви промотивни скупови одржани су уз коришћење интернет платформи за комуникацију и размену.

Институти од националног значаја (Институт за физику, Институт за хемију, технологију и металургију, Институт за нуклеарне науке „Винча“, Институт за медицинска истраживања и Институт за ратарство и повртарство и наш Институт) су 2020. године потписали споразум о научно-технолошкој сарадњи којим се, између осталог, предвиђа заједничко учешће на пројектима од приоритетног и стратешког значаја за Републику Србију, као и заједничко проширење и коришћење истраживачке инфраструктуре (простор и опрема).

Издавачка делатност ИБИСС-а врши се у континуитету, при чему је Институт суиздавач научних часописа “Archives of Biological Science”, “Water Research and Management” и “Acta Entomologica Serbica”.

Задовољство ми је да вас обавестим и да је 20. маја 2021. године усвојен предлог за формирање заједничке кинеско-српске лабораторије, коју оснивају Шангајски Институт Materia Medica (SIMM) и наш Институт. Формирање ове лабораторије подржли су Кабинет премијерке Србије, Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије, Универзитет у Београду, Технолошко-металуршки и Пољопривредни факултет Универзитета у Београду, као и Институт за проучавање лековитог биља „Др Јосиф Панчић“. Концепт оснивања заједничке лабораторије обухвата обједињење капацитета за унапређење истраживања у области примене природних производа у различитим сферама, пре свега у проналажењу нових лекова и медицинских производа који су засновани на природним ресурсима, уз очување биолошке разноврсности и обезбеђење одрживог развоја. Лабораторија је установљена на основу дугогодишње сарадње ИБИСС-а са Шангајским институтом Materia Medica, Кинеске академија наука, затим потписивања Меморандума о сарадњи научних института и факултета Кине и Србије (Београд, 11. април 2019), као и оснивања PANDA асоцијације (Pan-Balkan Alliance of Natural Products and Drug Discovery Associations), опет на иницијативу SIMM-а и ИБИСС-а.


Др Мирјана Михаиловић, директор Института за биолошка истраживања "Синиша Станковић"
31. мај 2021. године

Додела захвалница докторандима Института за биолошка истраживања "Синиша Станковић"

Научни програм

"Метаболизам непеталактона у листовма одабраних врста рода Nepeta (Lamiaceae)", др Неда Аничић, Одељење за физиологију биљака, Институт за биолошка истраживања "Синиша Станковић" - Институт од националног значаја за Републику Србију, Универзитет у Београду

"Микробиом домаћих сорти шљиве и потенцијал аутохтоних изолата за биолошку контролу патогена шљиве", др Тамара Јанакиев,Катедра за биохемију и молекуларну биологију, Институт за физиологију и биохемију "Иван Ђаја", Биолошки факултет, Универзитет у Београду

"Епигенетичка регулација епително-мезенхимске транзиције ћелија коњуктиве", др Јована Рајић, Одељење за молекуларну биологију, Институт за биолошка истраживања "Синиша Станковић" - Институт од националног значаја за Републику Србију, Универзитет у Београду

"Клинички значај молекуларне дијагностике токсоплазмозе код прималаца матичних ћелија хематопоезе", др сц. мед Тијана Штајнер, Национална референтна лабораторија за токсоплазмозу, Центар изузетних вредности за зоонозе преношене храном и векторима, Институт за медицинска истраживања, Институт од националног значаја за Републику Србију, Универзитет у Београду

"Значај сигнализације посредоване ванћелијским пуринским нуклеотидима у неуроинфламацији и демијелинизацији - импликације у мултиплој склерози", др Марија Јаковљевић, Одељење за неуробиологију, Институт за биолошка истраживања "Синиша Станковић" - Институт од националног значаја за Републику Србију, Универзитет у Београду

"PARilacija i TET-posredovana demetilacija DNK: (ne)prijatelji?", др Ања Толић, Одељење за молекуларну биологију, Институт за биолошка истраживања "Синиша Станковић" - Институт од националног значаја за Републику Србију, Универзитет у Београду

"Молекуларне основе превенције и терапије COVID-19", др Сања Глишић, Лабораторија за биоинформатику и рачунарску хемију, Институт за нуклеарне науке Винча, Институт од националног значаја за Републику Србију, Универзитет у Београду

"Предикција клиничког тока COVID-19 болести помоћу геномског профилисања пацијента и биоинформатике", др Бранка Зукић, Лабораторија за молекуларну биомедицину, Институт за молекуларну генетику и генетичко инжењерство, Универзитет у Београду

"Кинетика антителног одговора COVIDA19: годину дана праћења", Александра Тодоровић, Институт за примену нуклеарне енергије, Универзитет у Београду

"Епидемиолошки значај детекције РНК вируса SARS-CoV-2 у рекама као крајњим реципијентима отпадних вода у Србији", др Стоимир Коларевић, Одељење за хидроекологију и заштиту вода, Институт за биолошка истраживања "Синиша Станковић" - Институт од националног значаја за Републику Србију, Универзитет у Београду

Адреса

Булевар деспота Стефана 142
11060 Београд
Србија

Контакт

Телефон: +381 11 20 78 300
Факс: +381 11 27 61 433
Е-маил: ibiss@ibiss.bg.ac.rs

futer excellent