Главни и вишегодишњи предмет наших истраживања је полиморфизам Б хромозома код жутогрлог миша, Apodemus flavicollis. У циљу расветљавања биолошког смисла ових додатних хромозома у истраживањима комбинујемо различите приступе као што су анализа хромозома, геометријска и традиционална морфометрија и бројни молекуларни маркери (микросателити, мтДНК, АФЛП, РФЛП). Покушавамо да пратимо промене у генетичко-фенотипској структури у простору и времену у корелацији са карактеристикама животне историје и демографском структуром. Циљ је да објаснимо како се врста носи са различитим унутрашњим и спољашњим притисцима путем локалних адаптација. Прелиминарни резултати који корелишу Б хромозоме са присуством ендопаразита обећавају у будућности продубљивање ових истраживања. Очекујемо и значајне помаке у расветљавању структуре Б хромозома код ове врсте који ће теорију о пореклу Б хромозома подкрепити конкретним доказима.

Сем тога, бавимо се филогенијом и генетичким диверзитетом различитих врста глодара, слепих мишева и звери. У контексту генетичке структуре, код испитиваних врста прате се преваленца и интенензитет доминантних макро и неких микро (вируси) паразита.

Ефекти срединског загађења у воденим и копненим срединама су такође предмет нашег интересовања. Примењујемо различите тестове, који мере нивое генотоксичности као што су Allium анафазно-телофазни тест, микронуклеус тест (на рибама) и in vivo тест индукованих хромозомских аберација код сисара.

Адреса

Булевар деспота Стефана 142
11108 Београд
Србија

Контакт

Телефон: +381 11 20 78 300
Факс: +381 11 27 61 433
Е-маил: ibiss@ibiss.bg.ac.rs

futer excellent