Одељење за генетику популација и екогенотоксикологију се развило из Одељења за генетику, које је било једно од два одељења Биолошког института у тренутку његовог оснивања 1947. године.


Фокус истраживања представљају феномени везани за динамику промена генетичке структуре популација и еволуционе процесе, претежно на врстама рода Drosophila које су због своје биологије, изузетно погодан, опште прихваћен и интензивно коришћен модел-систем. Истраживања на овом модел-систему су код нас започела 60их година прошлог века, а Одељење за генетику популација и екогенотоксикологију је, у тесној сарадњи са Катедром за генетику и еволуцију Биолошког факултета Универзитета у Београду, једина истраживачка “дрозофила лабораторија” у региону.

 

Основни правци истраживања су:

  • Просторна и временска динамика и еволутивни значај генетичког полиморфизма на нивоу хромозома, нДНК и мтДНК.
  • Утицај геномског и срединског стреса на генетичку и фенотипску варијабилност и развојну хомеостазу у природним и лабораторијским популацијама.
  • Генетичка варијабилност и модели репродуктивног понашања Drosophila.
  • Екогенотоксиколошка и генотоксиколошка истраживања.

Адреса

Булевар деспота Стефана 142
11108 Београд
Србија

Контакт

Телефон: +381 11 20 78 300
Факс: +381 11 27 61 433
Е-маил: ibiss@ibiss.bg.ac.rs

futer excellent