Пројектни период 2006-2011.

Програм основних истраживања

"Акутни и хронични стрес: механизми регулације хомеостазе у акутној радиационој болести и дијабетесу" #143002, Руководилац: др Горан Познановић

"Експресија и функција глукокортикостероидног рецептора и протеина топлотног стреса у патофизиолошким стањима и стресу." #143003, Руководилац: др Гордана Матић

"Молекуларна и бихевиорална истраживања пластичности нервног система" #143004, Руководилац: др Селма Каназир

"Интеракција глије и неурона у процесу опоравка након оштећења централног нервног система" #143005, Руководилац: др Мирјана Стојиљковић

"Утицај фитоестрогена, стероидних и пептидних хормона на ћелије неуроендокриног система" #143007, Руководилац: др Милка Секулић

"Идентификација специфичних гена за терапију канцера" #143009, Руководилац: др Сабера Руждијић

"Генетичка разноврсност у природним популацијама улога Б хромозома" #143011, Руководилац: др Младен Вујошевић

"Адаптивни значај генетичког полиморфизма популација Drosophila" #143014, Руководилац: др Марко Анђелковић

"Ефекти трауматских, неуротоксичних и неуропротективних фактора на електричну активност мозга сисара. Анализа и моделирање" #143021, Руководилац: др Милка Ћулић

"Текуће воде Србије - истраживање биодиверзитета и коришћење података у типологији, изради еколошког индекса и мониторингу еколошког статуса" #143023, Руководилац: др Предраг Цакић

"Екофизиолошке карактеристике биљака и њихов потенцијал у обнављању биодиверзитета нарушених екосистема" #143025, Руководилац: др Павле Павловић

"Регулација морфогенетских процеса и секундарног метаболизма и генетичке трансформације биљака у култури in vitro" #143026, Руководилац: др Бранка Винтерхалтер

"Утицај магнетних поља као екофизиолошког фактора на различите биолошке системе и могућа примена у биомедицини" #143027, Руководилац: др Златко Пролић

"Физиолошка и фармаколошка модулација имуноинфламаторних и малигних болести" #143029, Руководилац: др Станислава Стошић Грујичић

"Светлосна и хормонална контрола растења и развића биљака, размножавање in vitro и ex situ заштита ретких и угрожених врста" #143031, Руководилац: др Драгољуб Грубишић

"Биомедицинска испитивања и развој неких нових психотропних супстанци" #143032, Руководилац: др Мирко Томић

"Физиолошки и еволуциони аспекти стресног одговора у природним и лабораторијским популацијама" #143033, Руководилац: др Јелица Лазаревић

"Улога редокс активних супстанци у процесима одржавања хомеостазе живих система" #143034, Руководилац: др Душко Благојевић

"Проучавање поремећаја хомеостазе и одређивање биомаркера оксидационог стреса код аеробних организама" #143035, Руководилац: др Зорица Саичић

"Истраживања екотоксиколошких аспеката деловања ксенобиотика и биотичких агенаса на популације мишоликих глодара" #143038, Руководилац: др Драган Катарановски

„Еволуција у хетерогеним срединама" #143040, Руководилац: др Алексеј Тарасјев

"Диверзитет водоземаца и гмизаваца Балканског полуострва" #143052, Руководилац: др Милош Калезић

„Хемијска траума мозга: биохемиске и клиничке последице" #143057Б, Руководилац: др Анкица Јеленковић

Програм истраживања у области технолошког развоја:

"Унапређење производње украсних биљака применом нових технологија" # ТР6833Б, Руководилац: др Ангелина Суботић.

Национални пројекти којима су руководиле друге институције

„Биофизичка истраживања мембранских процеса. интеракција мембранских рецептора и канала са спољашњим факторима и интрацелуларна регулација” # 143016. Носилац: Институт за мултидисциплинарне студије, Универзитет у Београду. Руководилац: др Жељко Вучинић.

„Таксономска, биохемијска и молекуларна истраживања гљива и биолошки активних супстанци” #143041. Носилац: Биолошки факултет, Универзитет у Београду. Руководилац: др Јелена Вукојевић.

„Истраживања диверзитета, заштите и одрживог коришћења фауне риба, као битних компоненти за развој стратегије интегралног управљања воденим ресурсима Србије” # 143045. Носилац: Институт за мултидисциплинарне студије, Универзитет у Београду. Руководилац: др Мирјана Ленхардт.

„Структурне, хемијске и молекуларне карактеристике неких биљних врста-фундаментални значај и применљивост” # 143049. Носилац: Биолошки факултет, Универзитет у Београду. Руководилац: др Петар Марин.

„Физиолошки, морфолошки и молекулски механизми терморегулације у адаптивним процесима измењене хомеостазе” # 143050. Носилац: Биолошки факултет, Универзитет у Београду. Руководилац: др Гордана Цвијић.

„Биофизичко неуропрофилирање на експерименталним моделима оштећења и опоравка централног нервног система” # 143054. Носилац: Биолошки факултет, Универзитет у Београду. Руководилац: др Павле Анђус.

„Цитотоксични, цитопротективни и имуномодулаторни ефекти наночестица” #145073. Носилац: Медицински факултет, Универзитет у Београду. Руководилац: др Владимир Трајковић.

„Геолошка и екотоксиколошка истраживања у идентификацији геопатогених зона токсичних елемената и природне радиоактивности у акумулацијама воде за пиће у Републици Србији” #146021. Носилац: Институт за хемију, технологију и металургију, Универзитет у Београду. Руководилац: др Милка Видовић.

„Интеракције природних производа и њихових аналога са протеинима и нуклеинским киселинама” #142026. Носилац: Хемијски факултет, Универзитет у Београду. Руководилац: др Душан Сладић.

„Регулаторни пептиди у интегративним процесима нервног и ендокриног система” #145003. Носилац: Медицински факултет, Универзитет у Београду. Руководилац: др Весна Старчевић.

Адреса

Булевар деспота Стефана 142
11060 Београд
Србија

Контакт

Телефон: +381 11 20 78 300
Факс: +381 11 27 61 433
Е-маил: ibiss@ibiss.bg.ac.rs

futer excellent