Пројекат се односи на развој савремених биотехнолошких метода у производњи украсних биљака. Поред класичних истраживања која се односе на проучавање морфогенезе ин витро, радиће се трансформација Агробацтериум векторима у циљу добијања биљака са побољшаним особинама, а посебна пажња ће бити посвећена развоју метода криобиологије. Проучаваће се нутритивни, хормонални, светлосни и температурни фактори морфогенезе in vitro, у циљу ефикасније регенерације.

Стрес изазван високим температурама (енг. heat stress - HS) сматра се једним од најважнијих фактора који ограничавају принос културних биљака. Као резултат глобалног загревања у наредних 30 година предвиђа се пад приноса кромпира од 10-26% за регион југоисточне Европе, укључујући Србију, који би се могао свести на 5-11% коришћењем HS-толерантних сорти. Истраживања у оквиру предложеног пројекта подразумевају развој и примену протеинских маркера који би омогућили ефикасан и брз одабир сорти кромпира према отпорности на HS. Наш пројекат у ту сврху предлаже коришћење протеина стреса повезаних са HS толеранцијом биљака и температурно-нестабилних протеина који условљавају осетљивост биљака према високим температурама. Резултати квантитативне анализе предложених протеинских маркера ће бити корелисани са морфометријским параметрима и параметрима приноса за сваки од испитиваних сорти коришћењем одабраних статистичких метода. Наша очекивања су да предложени пројект омогућити развој биотехнолошког поступка за скрининг већег броја генотипова према отпорности на HS и указати на HS толерантне сорте кромпира које би биле погодне за гајење у Србији у измењеним климатским условима.

Адреса

Булевар деспота Стефана 142
11108 Београд
Србија

Контакт

Телефон: +381 11 20 78 300
Факс: +381 11 27 61 433
Е-маил: ibiss@ibiss.bg.ac.rs

futer excellent