V.I.R.U.S. - Преживели COVID 19: разноликост имунолошких одговора на SARS-CoV-2 у корелацији са клиничком манифестацијом: Дугорочно праћење, 2021-2022

У оквиру специјалног програма истраживања COVID-19 Фонда за науку Републике Србије одобрено је финансирање пројекта под називом Survivors of COVID19: variety of immune responses to SARS-CoV-2 in correlation with clinical manifestation. Long term follow up са акронимом V.I.R.U.S..

Носилац пројекта је Медицински факултет Универзитета у Београду, а остали учесници пројекта су: Институт за нуклеарне науке Винча – Институт од националног значаја за Републику Србију, Универзитета у Београду, Биолошки факултет Универзитета у Београду и Институт за биолошка истраживања ”Синиша Станковић” – Институт од националног значаја за Републику Србију, Универзитета у Београду.

Руководилац пројекта:

проф. др Виолета Михаиловић-Вучинић, Медицински факултет Универзитета у Београду

Сарадник испред Института за биолошка истраживања ”Синиша Станковић”:

др Илијана Григоров, Одељење за молекуларну биологију ИБИСС

Сажетак:

Мерењем квантитативног нивоа IgM и IgG антитела код преживелих од SARS-CoV-2 и праћењем пацијената који су преживели акутни респираторни дистрес синдром, биће могуће пратити колико дуго антитела опстају након инфекције и утврдити могуће корелације примарне клиничке манифестације и постинфекционог развоја фиброзног ткива у односу на АБО крвне групе. Проценом индикатора хемолизе еритроцита, запаљења и оксидативног стреса у серуму, Пројекат ће тестирати хипотезу да SARS-CoV-2 напада хем, изазивајући рану хипоксију која доводи до респираторног дистреса и поремећаја коагулације крви. Резултати пројекта ће стећи ново разумевање инциденције, развоја и компликација КОВИД-19 болести, дајући препоруке о будућој вакцинацији против КОВИД-19 и критеријуме за процену да ли особа са одговором на антитела може послужити као реконвалесцентни донор плазме.Уколико се хипотеза о дејству вируса на хемоглобин покаже тачном, у том случају, резултати Пројекта ће довести до препорука за промену досадашње клиничке праксе у лечењу пацијената са SARS-CoV-2.

 

Адреса

Булевар деспота Стефана 142
11060 Београд
Србија

Контакт

Телефон: +381 11 20 78 300
Факс: +381 11 27 61 433
Е-маил: ibiss@ibiss.bg.ac.rs

futer excellent