Biomedicinski potencijal novoizolovanih diterpena lateksa mlečika (Euphorbia L.) sa staništa u Srbiji (MilkIng), 2022-2025

Predmet istraživanja projekta je izolovanje, karakterizacija i biološka aktivnost novih polifunkcionalnih diterpena zastupljenih u lateksu mlečika sa staništa u Srbiji. Procena biomedicinskog potencijala novih proizvoda prirodnog porekla će se vršiti na ćelijskim modelima kože, malignog tumora kože i drugih vrsta tumora. Multidisciplinaran pristup će biti primenjen za ostvarivanje postavljenih ciljeva.

Finansijer: Srpska akademija nauka i umetnosti
Broj ugovora: 01-2022
Period ugovora: 2022-2025

Rukovodilac projekta: prof. dr Slobodan Milosavljević

Saradnici sa IBISS-a:
dr Milica Pešić
dr Ana Podolski-Renić
dr Jelena Dinić
Ana Kostić
Ema Lupšić

Srpska akademija nauka i umetnosti:
prof. dr Slobodan Milosavljević
prof. dr Vladimir Stevanović

Hemijski fakultet Univerziteta u Beogradu:
prof. dr Vele Tešević
dr Snežana Trifunović
prof. dr Ljubodrag Vujisić
dr Boris Mandić
dr Boban Anđelković
dr Gordana Krstić
dr Ivana Sofrenić

Institut za hemiju, tehnologiju i metalurgiju Univerziteta u Beogradu:
dr Nina Todorović
dr Dejan Gođevac
dr Milka Jadranin
dr Miroslav Novaković
dr Jovana Stanković
dr Mirjana Cvetković
Stefan Ivanović
Katarina Simić

Fakultet veterinarske medicine Univerziteta u Beogradu:
prof. dr Iris Đorđević

Адреса

Булевар деспота Стефана 142
11060 Београд
Србија

Контакт

Телефон: +381 11 20 78 300
Факс: +381 11 27 61 433
Е-маил: ibiss@ibiss.bg.ac.rs

futer excellent