Monitoring zaštićenih vrsta u nacionalnom parku Kopaonik - monitoring vodozemaca i gmizavaca, 2022

Partner: JP "Nacionalni park Kopaonik"

Broj ugovora: 01-1294 od 28.06.2022. i 1045/22 od 24.06.2022.

Period ugovora: 2022.

Rukovodilac projekta: dr Marko Mirč

Saradnici na projektu:

dr Nataša Tomašević Kolarov

dr Aleksandar Urošević

dr Marko Anđelković

dr Milena Cvijanović

dr Maja Ajduković

dr Tanja Vukov

Ana Kijanović

Адреса

Булевар деспота Стефана 142
11060 Београд
Србија

Контакт

Телефон: +381 11 20 78 300
Факс: +381 11 27 61 433
Е-маил: ibiss@ibiss.bg.ac.rs

futer excellent