"Ефекти инхибиције CXCR4 рецептора и фокалне адхезионе киназе у супресији инвазије и превазилажењу резистенције код неситноћелијског карцинома плућа"

9. 10. 2018. године у 12.00

Библиотека ИБИСС

"Садржај диарилхептаноида у кори црне (Alnus glutinosa (L.) Gaertn.) и сиве јове (Alnus incana (L.) Moench) као индикатор таксономске и популационе варијабилности"

26. 9. 2018. године у 12.00

Сала за седнице Хемијског факултета Универзитета у Београду

"Екофизиолошке адаптације врста Pinus nigra Arn., Aesculus hippocastanum L., и Platanus acerifolia (Ait.) Willd. у урбаним срединама са различитим изворима загађења"

24. 9. 2018. године у 13.00

Библиотека ИБИСС

"Ефекти анестезије индуковане пропофолом на синаптичку пластичност, активност допаминског система и понашање јувенилних пацова"

21. 9. 2018. године у 13.00

Библиотека ИБИСС

"Хемизам потенцијално токсичних елемената у земљишту и њихов утицај на функционисање врсте Betula pendula Roth., Acer pseudoplatanus L., и Acer platanoides L. у урбаним срединама неколико индустријских центара у Србији"

21. 9. 2018. године у 12.00

Сала за седнице Хемијског факултета Универзитета у Београду

“Карактеризација структуре и функције HMGB1 протеина у јетри пацова током експериментално изазваног дијабетеса типа 1”

10. 7. 2018. године у 13.00

Библиотека ИБИСС

"Улога микробиоте и лимфног ткива црева у отпорности пацова соја Албино Оксфорд на индукцију експерименталног аутоимунског енцефаломијелитиса"

10. 7. 2018. године у 11.00

Библиотека ИБИСС

„Биолошки потенцијал и анализа метаболита јестивих и лековитих гљива из родова Agrocybe, Laetiporus, Pleurotus и Polyporus са територије Србије“

12. 7. 2018. године у 13.00

Библиотека ИБИСС

"Утицај различитих екстраката краставца (Cucumis sativus L. cv. Chinese long) на енцефалитогени потенцијал Т лимфоцита пацова у експерименталном аутоимунском енцефаломијелитису"

4. 7. 2018. године у 11.00

Библиотека ИБИСС

“Потенцијална улога губара (Lymantria dispar, L.) као биоиндикатора загађености животне средине: утицај хроничног излагања кадмијуму на развиће, активности дигестивних ензима средњег црева, механизме детоксификације и степен оштећења ДНК“

7. 6. 2018. године у 12.00

Библиотека ИБИСС

 

"Морфолошка варијабилност, еволуција и развиће кичменице код великих мрмољака (Triturus, Salamandridae, Caudata)"

17. 5. 2018. године у 11.00

Библиотека ИБИСС

"Утицај цитрусних флаванона на тироидну хомеостазу и липидни статус старих пацова"

31. 10. 2017. године у 14.00

Библиотека ИБИСС

"Морфолошка варијабилност кинетичког главеног скелета и пилеуса змија из рода Natrix (N. natrix и N. tessellata)"

19. 10. 2017. године у 15.00

Библиотека ИБИСС

 

"In vitro пропагација и биолошка активност метанолних екстраката и етарског уља повратича (Tanacetum vulgare L.)"

Библиотека ИБИСС

27. 9. 2017. године у 12.00

 

"Развој метаболичког синдрома изазваног комбинацијом стреса и исхране обогаћене фруктозом – допринос глукокортикоида у висцералном масном ткиву и хипоталамусу женке пацова"

Библиотека ИБИСС

26. 9. 2017. године у 12.00

„Утицај опште анестезије на спавање у експерименталном моделу холинергичке неуропатологије Паркинсонове болести - могући ризици постоперативног опоравка”

Библиотека Института за физиологију и биохемију Биолошког факултета Универзитета у Београду (Студентски трг 3)

26. 9. 2017. године у 16.00

„Улога HMGB1 протеина у модификацији и интеграцији сигналних путева апоптозе и аутофагије у ћелијама јетре пацова са индукованим дијабетесом“

Библиотека ИБИСС

27. 9. 2017. године у 10.00

"Рани електрофизиолошки знаци поремећаја спавања и моторне контроле у старењу пацова са неуродегенерацијом холинергичких неурона"

Библиотека Института за физиологију и биохемију Биолошког факултета Универзитета у Београду (Студентски трг 3)

7.6.2017. године у 10.00

"Фенотипска пластичност екофизиолошких, морфолошких и фенолошких особина Iris variegata L. (Iridaceae) и диференцијација генотипова пореклом из станишта са различитим светлосним карактеристикама"

Библиотека ИБИСС

11.04.2017. године у 14.00

"Expression and activity of antioxidant enzymes in the liver of male and female fructose-fed rats"

Библиотека ИБИСС

22.02.2017. године у 12.00

"Еволуција старења код лабораторијских популација Acanthoscelides obtectus: улога митохондрија и оксидативног стреса"

Библиотека ИБИСС

13.02.2017. у 15.00

"Примена акватичних олигохета (Тубифицидае) у in situ и ex situ екогенотоксиколошким истраживањима"

Библиотека ИБИСС

10.02.2017. у 12.00

"Модел ћелија Ц6 глиома пацова као оруђе за проналажење нових терапеутских стратегија: карактеризација резистентног фенотипа in vitro и in vivo

Библиотека ИБИСС

09.02.2017. у 12.00

"Утицај воденог, метанолног и етил-ацетатног екстракта грчког оригана Origanum vulgare ssp. hirtum на дијабетес тип 1 индукован вишеструким малим дозама стрептозотоцина код C57BL/6 мишева"

Библиотека ИБИСС

28.12.2016. године у 13.00

"Физиолошки и молекуларно-генетички показатељи међуврсне хибридизације у оквиру рода Centaurium Hill (Gentianaceae)"

Библиотека ИБИСС

27.12.2016. године у 11.00

"Интестинални и системски имунски ефекти оралног уноса кадмијума код пацова”

Библиотека ИБИСС

25.11.2016. године у 14.00

"Параметри антиоксидационог система у ткивима жаба Pelophylax esculentus комплекса као биомаркери излагања металима"

Библиотека ИБИСС

10.11.2016. у 12.00

„Синергистички ефекат геномског и срединског стреса у две популације Drosophila subobscura"

Библиотека ИБИСС

27.9.2016. године у 14.00

„Улога фенотипске пластичности особина животне историје и понашања у процесима специјације Acanthoscelides obtectus"

Библиотека ИБИСС

23.09.2016. године у 15 часова

"Морфогенеза и регенерација биљака шалота (Allium ascalonicum L.) и влашца (A. schoenoprasum L.) in vitro"

Библиотека ИБИСС

07.06.2016. године у 12.00

"Ефекат електромагнетног поља (50 Hz, 0,25 mT) на компоненте адаптивне вредности и морфометрију крила код Drosophila subobscura Collin, 1936 (Insecta, Diptera)"

Библиотека ИБИСС

03.06.2016. године у 13.00

"Антиинфламаторна и антиоксидативна својства бенфотиамина у активираној линији микроглијских ћелија миша: улога проинфламаторних сигналних путева"

Библиотека ИБИСС

01.03.2016. године у 12.00

"Метаболичке карактеристике синдрома полицистичних јајника у висцералном масном ткиву и лептинска резистенција у хипоталамусу пацова третираног 5α-дихидротестостероном: улога глукокортикоида"

Библиотека ИБИСС

26.02.2016. године у 15.00

Адреса

Булевар деспота Стефана 142
11060 Београд
Србија

Контакт

Телефон: +381 11 20 78 300
Факс: +381 11 27 61 433
Е-маил: ibiss@ibiss.bg.ac.rs

futer excellent