EC FP7 Project under Grant Agreement No. 603629-ENV-2013-6.2.1-Globaqua "Upravljanje efektima višestrukih stresora u uslovima nedostatka vode ‒ projekat GLOBAQUA" (2014-2019)

GLOBAQUA пројекат окупља мултидисциплинарни тим са циљем проучавања инеракције вишеструких стресора у оквиру постојећих притисака на водне ресурсе, кроз истраживање шест речних басена међу којима је и река Сава. Основни циљ пројекта је постизање бољег разумевања и побољшање одређене политике и праксе управљања водама кроз одређивање њихових главних слабости и алтернатива.

Адреса

Булевар деспота Стефана 142
11060 Београд
Србија

Контакт

Телефон: +381 11 20 78 300
Факс: +381 11 27 61 433
Е-маил: ibiss@ibiss.bg.ac.rs

futer excellent