уторак, 02 фебруар 2021 15:27

Jавна објава доступности извештаја за избор у звање - 02.02.2021.

Институт за биолошка истраживања “Синиша Станковић” - Институт од националног значаја за Републику Србију, Универзитет у Београду, ул. Булевар деспота Стефана бр. 142, обавештава научну и стручну јавност да је Научно веће Института на XИ редовној седници одржаној дана 01.02.2021. године, покренуло поступак за и з б о р др Олге Радуловић, млађег истраживача у Одељењу за физиологију биљака ИБИСС, у научно звање научни сарадник.
Извештај о кандидату и други изборни материјал биће доступни на увид јавности радним даном од 8 до 14 часова у библиотеци Института, у року од 30 дана од дана овог обавештења.

Адреса

Булевар деспота Стефана 142
11060 Београд
Србија

Контакт

Телефон: +381 11 20 78 300
Факс: +381 11 27 61 433
Е-маил: ibiss@ibiss.bg.ac.rs

futer excellent