четвртак, 20 јун 2019 12:40

Четврто заједничко истраживање реке Дунав

Сарадници Института за биолошка истраживања "Синиша Станковић" учествују у реализацији Четвртог заједничког истраживања реке Дунав (Joint Danube Survey 4) као део националног и међународног тима. Ова, четврта по реду међународна експедиција која се од 2001. остварује на сваких шест година (усклађено са циклусом планова управљања водама), у организацији Међународне комисије за заштиту реке Дунав (International Commission for the Protection of the Danube River - ICPDR), уз подршку Европске комисије и подунавских земаља, са циљем да се унапреди знање о процесима у овој реци, њеном статус, као да да се обезбеди веће занимање јавности за научне активности цвезане за ток Дунава.

ИБИСС је учествовао у свим заједничким истраживањима од 2001.

Истраживачи ИБИСС-а, заједно са колегама са Биолошког факултета Универзитета у Београду, Природно-математичког факултета, Департмана за биологију, Универзитета у Новом Саду, Природно-математичког факултета, Департмана за биологију, Универзитета у Нишу, Природно-математичког факултета, Института за биологију, Универзитета у Крагујевцу, Институт за јавно здравље Србије. "Др Милан Јовановић Батут" и Агенције за заштиту животне средине Србије учествују у већем броју сложених истраживачких активности.

Више инфомација на: http://www.danubesurvey.org/jds4/about

О претходним истраживањима:
JDS3 - http://www.danubesurvey.org/jds3/
JDS2 - http://www.danubesurvey.org/jds2/
JDS1 - http://icpdr.org/main/activities-projects/joint-danube-survey-1

 

Адреса

Булевар деспота Стефана 142
11060 Београд
Србија

Контакт

Телефон: +381 11 20 78 300
Факс: +381 11 27 61 433
Е-маил: ibiss@ibiss.bg.ac.rs

futer excellent