среда, 11 јануар 2023 11:56

Представљање пројекта “Биоразградња пластике – допринос циркуларној економији" из програма ЕУ за Зелену Агенду у Србији

Предавач: др Лариса Илијин, научни саветник, Одељење за физиологију и биохемију инсеката ИБИСС

Време: среда, 18. јануар 2023. у 13.00

Место: Библиотека ИБИСС

Сажетак

Пластични материјали су важан део глобалне економије, али и свакодневног живота људи, док пластични отпад већ деценијама представља једног од највећих загађивача животне средине. Ниво акумулације овог отпада у животној средини је висок и постојан, док је степен његове деградације веома низак. Неколико врста инсеката, као што су ларве брашненог мољца, Tenebrio molitor, имају способност биоразградње различитих типова пластике. У њиховом средњем цреву су присутни различити симбиотски сојеви бактерија, који поред важне улоге у варењу хране, учествују у биоразградњи пластичних материјала. Током ове метаболичке разградње не синтетишу се токсични биопродукти. Полистирен се масовно користи у прехрамбеној индустрији при паковању хране, па је неоходно развити одрживи систем његове биоразградње. Полистирен има велики потенцијал у циркуларној економији, у смислу поновне употребе и рециклаже. Са друге стране, инсекти, попут ларви Т. мolitor, добијају све већу пажњу у циркуларним системима економије због своје високе ефикасности у конверзији отпада у биомасу у односу на друге животиње, лаког гајења на малом простору, уз минималну потрошњу воде и енергије, коришћења органског, па чак и пластичног отпада као хранљивог супстрата, а њихов фрас се може користити као природно, органско ђубриво. Главни циљ овог пројекта је развој циркулаторног система у коме би ларве T. molitor биле храњене пшеничним мекињама (уобичајени супстрат) са додатком полистирена. Вишеструке су предности које би донела ова иновација: смањење количине пластичног отпада, смањење нивоа емисије гасова стаклене баште, као и смањење нивоа загађења земљишта и воде и здравију животну средину.

Адреса

Булевар деспота Стефана 142
11060 Београд
Србија

Контакт

Телефон: +381 11 20 78 300
Факс: +381 11 27 61 433
Е-маил: ibiss@ibiss.bg.ac.rs

futer excellent