понедељак, 06 фебруар 2023 09:21

Дарвинов дан

Предавање: Микрокосмос еволуције: Да ли ће нам Дарвин помоћи да излечимо тешке болести?

Предавач: доц. др Ева Камерер, Филозофски факултет, Универзитет у Београду

Време: уторак, 14. фебруар 2023. у 14.00

Место: Библиотека ИБИСС

Сажетак предавања

Биологија рака је једно од важних истраживачких подручја у којем не постоји обједињујућа теорија која би могла успешно да објасни све податке релевантне за ток болести и за њен третман. Иако већина научника још увек прихвата хипотезу да у основи рака стоје мутације у неким од кључних гена, све чешће се чују захтеви да се промени теоријски оквир и да се уведу нове идеје у истраживање рака. Последњих година води се расправа о томе да ли идеја дарвиновских популација и селекциона објашњења која почивају на овој идеји могу да имају значајну улогу у разумевању неопластичних творевина. У предавању ћу покушати да покажем који су најважнији елементи дискусије о дарвиновском моделу карциногенезе и да ли рак може да се посматра као резултат деловања еволуционих механизама, пре свега природне селекције.

О предавачу

Ева Камерер ради као доцент на Одељењу за филозофију Филозофског факултета у Београду. Студије филозофије завршила на Филозофском факултету у Београду, где је магистрирала и докторирала са тезом из филозофије биологије (Телеологија и телеономија. Класични филозофски проблеми и модерне биолошке теорије). 1994. године завршила студије немачког језика и књижевности на Филолошком факултету у Београду. Радила као истраживач-приправник на Институту за филозофију Филозофског факултета у Београду, а након тога као асистент на Одсеку за филозофију Филозофског факултета у Новом Саду. Од 2010. ради као асистент, а онда као доцент на Одељењу за филозофију Филозофског факултета у Београду. Од 2009. до 2020. држала предавања на курсу Биоетика и епистемологија на докторским студијама на Биолошком факултету у Београду. Објавила текстове са темама из области немачке филозофије, феминизма, филозофије биологије. Бави се филозофијом науке, филозофијом биологије и еволуционом етиком.

 

Адреса

Булевар деспота Стефана 142
11060 Београд
Србија

Контакт

Телефон: +381 11 20 78 300
Факс: +381 11 27 61 433
Е-маил: ibiss@ibiss.bg.ac.rs

futer excellent