среда, 08 фебруар 2023 12:23

Грађани и сар. – улога грађанске науке у биолошким истраживањима

Предавач: др Мирко Ђорђевић, научни сарадник, Одељење за еволуциону биологију ИБИСС

Време: четвртак, 23. фебруар 2023. у 13.00

Место: Библиотека ИБИСС

Сажетак

Грађанска наука (енгл. citizen science) представља активно укључивање грађана у прикупљање података, њихову анализу и интерпретацију у сарадњи са научницима, које резултира одговором на неко истраживачко питање. Ангажовањем у научном истраживању грађани се упознају са методологијом научног рада чиме се подиже ниво научне писмености, демократизује наука и децентрализације промоција науке. Са друге стране, имајући у виду да научна истраживања имају ограничена финансијска средства и број научника у тимовима, предност коју грађанска наука пружа науци јесте јефтино, брзо и прецизно прикупљање великог броја података са ширег географског простора. На предавању ће бити речи о коришћењу грађанске науке као методологије у биолошким истраживањима у последњој декади и искуству у раду на пројекту грађанске науке "Опасуљи се". Посебан фокус предавања биће на могућностима које грађанска наука може пружити нашим истраживачима и прилици да ИБИСС буде препознат као један од центара развоја ове области.

Адреса

Булевар деспота Стефана 142
11060 Београд
Србија

Контакт

Телефон: +381 11 20 78 300
Факс: +381 11 27 61 433
Е-маил: ibiss@ibiss.bg.ac.rs

futer excellent