понедељак, 11 септембар 2023 11:31

Рођена да буде дивља

Предавач: др Слободан Давидовић, Одељење за генетику популација и екогенотоксикологију, ИБИСС

Време: среда, 20. септембар 2023. у 13.00

Место: Библиотека ИБИСС

Сажетак

На предавању ће бити представљени резултати пројекта SERBHIWE реализованог у периоду од 2020-2022, и финансираног од стране Фонда за науку Републике Србије у оквиру првог позива ПРОМИС намењеног младим и перспективним истраживачима. Током реализације пројекта испитивана је генетичка разноврсност различитих слободноживећих популација медоносне пчеле (Apis mellifera) из природе као и оних које се узгајају у кошницама. Циљ ових анализа је боље разумевање генеичке разноврсности ове важне врсте ради очувања природних популација и бољег управљања гајеним. За две године рада који је укључивао и теренска истраживања узорковано је 56 слободноживећих друштава као и 940 кошница пореклом из различитих крајева Србије. За молекуларно генетичке анализе коришћен је целокупан узорак слободноживећих друштава као и репрезентативни узорак од 544 кошнице. Генетичка разноврсност је анализирана на нивоу два типа генетичких маркера: митохондријске ДНК и микросателита пореклом са аутозомних локуса. Резултати пројекта су објављени у пет научних радова и представљени на неколико националних и међународних научних конференција. Такође су објављена и три текста у уско стручним часописима намењеним пчеларима (“Српски пчелар”) и ветеринарима (“Здравље животиња). И као круна, значај спроведених истраживања је препознат од Републике Словеније те је SERBHIWE тим награђен “Златном пчелом”, најпрестижнијим признањем у области промоције, очувања и истраживања пчела и других опрашивача.

Адреса

Булевар деспота Стефана 142
11060 Београд
Србија

Контакт

Телефон: +381 11 20 78 300
Факс: +381 11 27 61 433
Е-маил: ibiss@ibiss.bg.ac.rs

futer excellent