Rad u Ageing Research Reviews

U okviru multinacionalne saradnje, uspostavljene tokom trajanja COST Akcije FA 1403 POSITIVe, na planu bioinformatičke analize nutrigenomičkih modifikacija polifenolima iz hrane, povezanih sa kardiometaboličkim efektima, objavljen je rad u međunarodnom časopisu izuzetnih vrednosti Ageing Research Reviews (M21a, IF 2020 = 10.895, Geriatrics & Gerontology 2/53), čiji su koautori saradnici Odeljenja za citologiju, dr Vladimir Ajdžanović i dr Marko Miler.

Naslovna strana časopisa Macedonian Veterinary Review 41(1)2018

Za naslovnu stranu časopisa Macedonian Veterinary Review (Volume 41, Issue 1, 2018) odabrana je fotografija iz rada:

The Morpho-Functional Parameters of Rat Pituitary Hormone Producing Cells After Genistein Treatment, autora Svetlane Trifunović i Verice Milošević.

Naslovna strana časopisa Journal of Anatomy 230(6)2017

Za naslovnu stranu časopisa Journal of Anatomy (Volume 230, Issue 6, June 2017) odabrana je fotografija iz rada:

Response of trabecular bone, thyroid C and follicular cells to synthetic salmon calcitonin in middle-aged orchidectomized male rats, autora: Branko Filipović, Branka Šošić-Jurjević, Vladimir Ajdžanović, Jasmina Živanović, Nataša Ristić, Svetlana Trifunović, Verica Milošević

Naslovna strana časopisa Journal of Anatomy 222(3)2013

Za naslovnu stranu časopisa Journal of Anatomy (Volume 222, Issue 3, March 2013) odabrana je fotografija iz rada:

The effects of sex steroids on thyroid C cells and trabecular bone structure in the rat model of male osteoporosis, autora: Branko Filipović, Branka Šošić-Jurjević, Vladimir Ajdžanović, Jasmina Pantelić, Nataša Nestorović, Verica Milošević, Milka Sekulić

COST Akcija FA 1403 POSITIVe

Dr Vladimir Ajdžanović, dr Verica Milošević, dr Ivana Jarić i dr Jasmina Živanović participiraju u COST Akciji FA 1403 POSITIVe (Interindividualne varijacije u odgovoru na konzumaciju bioaktivnih komponenata namirnica biljnog porekla i njihove determinante; realizuje se u periodu 2015-2018), podržanoj od strane COST-a (Evropska Kooperacija u Nauci i Tehnologiji). Koordinator aktivnosti u okviru pomenute Akcije i predstavnik u Rukovodećem komitetu (MC) je dr Vladimir Ajdžanović, dok dr Verica Milošević vrši funkciju zamenika koordinatora aktivnosti i predstavnika u Rukovodećem komitetu (MC substitute).

Adresa

Bulevar despota Stefana 142
11108 Beograd
Srbija

Kontakt

Telefon: +381 11 20 78 300
Fax: +381 11 27 61 433
Email: ibiss@ibiss.bg.ac.rs

futer excellent