Linkovi na poglavlja knjige dr Alekseja Tarasjeva "Biologija i kreacionizam" (Signature 1999, Recenzenti: prof. dr Nikola Tucić i dr Dragana Cvetković) korišćene kao preporučena literatura na Biološkom, Filozofskom, Rudarsko-geološkom i Bogoslovskom fakultetu Univerziteta u Beogradu na Scribid-u

Korice, sadržaj i uvod: https://www.scribd.com/document/369194894/1-Aleksej-Tarasjev-BIOLOGIJA-I-KREACIONIZAM-Korice-Sadrz-aj-Uvod

Evolucija kao proces: https://www.scribd.com/document/369194902/2-Aleksej-Tarasjev-BIOLOGIJA-I-KREACIONIZAM-Evolucija-Kao-Proces

Teorija evolucije: https://www.scribd.com/document/369194884/3-Aleksej-Tarasjev-BIOLOGIJA-I-KREACIONIZAM-Teorija-Evolucije

Evoluciona istorija: https://www.scribd.com/document/369194892/4-Aleksej-Tarasjev-BIOLOGIJA-I-KREACIONIZAM-Evoluciona-Istorija

Značaj evolucione biologije: https://www.scribd.com/document/369194869/5-Aleksej-Tarasjev-BIOLOGIJA-I-KREACIONIZAM-Znacaj-Evolucione-Biologije

Kreacionizam kao naučna teorija: https://www.scribd.com/document/369194917/6-Aleksej-Tarasjev-BIOLOGIJA-I-KREACIONIZAM-Kreacionizam-Kao-Naucna-Teorija

Kreacionizam kao vera: https://www.scribd.com/document/369194877/7-Aleksej-Tarasjev-BIOLOGIJA-I-KREACIONIZAM-Kreacionizam-kao-vera

Kreacionizam kao pseudonauka: https://www.scribd.com/document/369194904/8-Aleksej-Tarasjev-BIOLOGIJA-I-KREACIONIZAM-Kreacionizam-kao-pseudonauka

Prilog 1. Šta je nauka ili problem demarkacije: https://www.scribd.com/document/369194901/9-Aleksej-Tarasjev-BIOLOGIJA-I-KREACIONIZAM-Prilog-1-Sta-Je-Nauka-Ili-Problem-Demarkacije

Prilog 2. Postanak života: https://www.scribd.com/document/369194908/10-Aleksej-Tarasjev-BIOLOGIJA-I-KREACIONIZAM-Prilog-2-Postanak-Zivota

Prilozi 3. i 4. II Zakon termodinamike i Radiometrijsko datiranje: https://www.scribd.com/document/369194909/11-Aleksej-Tarasjev-BIOLOGIJA-I-KREACIONIZAM-Prilozi-3-i-4-II-Zakon-Termodinamike-i-Radiometrijsko-Datiranje

Prilozi 5. i 6. FAQ i Preporučena literatura: https://www.scribd.com/document/369194910/12-Aleksej-Tarasjev-BIOLOGIJA-I-KREACIONIZAM-Prilozi-5-i-6-FAQ-i-Preporucena-Literatura

 

 

Adresa

Bulevar despota Stefana 142
11108 Beograd
Srbija

Kontakt

Telefon: +381 11 20 78 300
Fax: +381 11 27 61 433
Email: ibiss@ibiss.bg.ac.rs

futer excellent