Laboratorija prof. dr Gordane Matić okuplja grupu mladih naučnika koji su posvećeni izučavanju neuroendokrinih i nutricionističkih aspekata razvoja metaboličkog sindroma koji postaje jedan od vodećih zdravstvenih problema savremenog doba. Naši naučni napori su, pre svega, usmereni na razumevanje molekularnih mehanizama delovanja glukokortikoidnih hormona u patogenezi metaboličkog sindroma, s obzirom da su ovi hormoni važni regulatori energetske homeostaze, metaboličke inflamacije, kao i signalnih puteva insulina i leptina. U naredne tri godine ispitivanja uloge stresa i ishrane bogate fruktozom u razvoju metaboličkog sindroma biće ostvarena u saradnji sa grupom prof. dr Luc Tapy-ja iz Švajcarske uokviru bilateralnog SCOPES projekta pod nazivom: Interactions between stress and dietary fructose in the development of the metabolic syndrome: role of glucocorticoids.

Adresa

Bulevar despota Stefana 142
11108 Beograd
Srbija

Kontakt

Telefon: +381 11 20 78 300
Fax: +381 11 27 61 433
Email: ibiss@ibiss.bg.ac.rs

futer excellent