Odeljenje za genetiku populacija i ekogenotoksikologiju se razvilo iz Odeljenja za genetiku, koje je bilo jedno od dva odeljenja Biološkog instituta u trenutku njegovog osnivanja 1947. godine.


Fokus istraživanja predstavljaju fenomeni vezani za dinamiku promena genetičke strukture populacija i evolucione procese, pretežno na vrstama roda Drosophila, koje su zbog svoje biologije izuzetno pogodan, opšte prihvaćen i intenzivno korišćen model-sistem. Istraživanja na ovom model-sistemu su kod nas započela 60ih godina prošlog veka, a Odeljenje za genetiku populacija i ekogenotoksikologiju je, u tesnoj saradnji sa Katedrom za genetiku i evoluciju Biološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu, jedina istraživačka “drozofila laboratorija” u regionu.


Osnovni pravci istraživanja su:

  • Prostorna i vremenska dinamika i evolutivni značaj genetičkog polimorfizma na nivou hromozoma, nDNK i mtDNK.
  • Uticaj genomskog i sredinskog stresa na genetičku i fenotipsku varijabilnost i razvojnu homeostazu u prirodnim i laboratorijskim populacijama.
  • Genetička varijabilnost i modeli reproduktivnog ponašanja Drosophila.
  • Ekogenotoksikološka i genotoksikološka istraživanja.

Adresa

Bulevar despota Stefana 142
11108 Beograd
Srbija

Kontakt

Telefon: +381 11 20 78 300
Fax: +381 11 27 61 433
Email: ibiss@ibiss.bg.ac.rs

futer excellent