U okviru odeljenja za biohemiju rade dve istraživačke grupe.

Grupa dr Ane Đorđević se trenutno bavi istraživanjima sa zajedničkom osnovnom linijom - problemom gojaznosti i srodnih metaboličkih poremećaja. U poslednjih 10 godina, naša grupa (tada predvođena profesorkom Gordanom Matić) se bavila ulogom glukokortikoidnih hormona u neuroendokrinoj adaptaciji na stres i u patofiziologiji metaboličkog sindroma na modelima pacova i miševa hranjenih fruktozom i ženki pacova sa sindromom policističnih jajnika. Trenutno razvijamo nove animalne modele za ispitivanje uloge mikrobiote creva u gojaznosti, a nedavno smo započeli saradnju sa specijalnom bolnicom za bolesti štitaste žlezde i bolesti metabolizma „Čigota“ na Zlatiboru, koja je i vodeća institucija za lečenje gojaznosti kod dece i adolescenata.

Više informacija o nama možete pronaći na sledećem linku https://sites.google.com/view/disobescience/home?authuser=0

Grupa dr Mirka Tomića se bavi istraživanjima u domenu novosintetisanih i prirodnih neuro/psiho-farmakološki aktivnih supstanci čije se aktivnosti i molekularni mehanizmi delovanja ispituju na životinjskim modelima i kulturama ćelija in vitro. U oblasti nutricionističke biohemije, ova grupa ispituje ulogu i mehanizme delovanja folata i masnih kiselina na nivou aktivnosti CNS i ponašanja eksperimentalnih životinja.

Istraživanja se sprovode na ćelijskim linijama i animalnim modelima uz korišćenje različitih eksperimentalnih tehnika koje uključuju biohemijske analize, Western blot, qPCR, proteomske analize i testove ponašanja.

OSNOVNE TEME:

  • Efekat ishrane bogate fruktozom na razvoj karakteristika metaboličkog sindroma
  • Uloga glukokortikoidnih hormona u patofiziologiji metaboličkog sindroma
  • Uloga glukokortikoidnih hormona u patofiziologiji bolesti povezanih sa stresom
  • Bioloških efekti folata, homocisteina i polinezasićenih masnih kiselina na CNS
  • Neuromodulatorni efekti novosintetisanih i bioaktivnih komponenti biljnog porekla

Adresa

Bulevar despota Stefana 142
11060 Beograd
Srbija

Kontakt

Telefon: +381 11 20 78 300
Fax: +381 11 27 61 433
Email: ibiss@ibiss.bg.ac.rs

futer excellent