Projekat Centra za promociju nauke (2017-2018): Biomonitoring površinskih voda

Voda je od neprocenjive važnosti za opstanak života na planeti zato zahteva posebnu brigu. Biomonitoring rečnih tokova u lokalnim zajednicama omogućava bolјu kontrolu zagađenja i jačanje pokreta za očuvanje prirodnih resursa. Allium anafazno-telofazni test se koristi za procenu toksičnih i genotoksičnih efekata uzoraka voda ili hemikalija. Primenićemo ga da ispitamo efekte koje industrijska postrojenja i komunalne vode grada mogu imati na kvalitet rečne vode. Testiranje ćemo ponoviti u dva navrata, kako bismo utvrdili i efekte vodostaja na zagađenje reka. Pored procene stanja reka cilј nam je da obučimo učenike osnovnih i srednjih škola, kao i njihove nastavnike i profesore kako da samostalno sprovode ovaj tip testiranja. Na ovaj način želimo da doprinesemo jačanju ekološke svesti kod dece školskog uzrasta i pobolјšanju kvaliteta praktične nastave u školama.

Učesnici projekta:
dr Jelena Blagojević (rukovodilac projekta)
Ivana Budinski
Marija Rajičić
dr Vladimir Jovanović
dr Mladen Vujošević

Najbolja studentska poster prezentacija od kompanije Wildlife Acoustics

Na XIV Evropskom simpozijum za istraživanje slepih miševa (1 - 5. 8. 2017. u San Sebastijan, Baskija, Španija) Ivana Budinski dobila je nagradu za najbolju studentsku poster prezentaciju od kompanije Wildlife Acoustics. Pored diplome Ivana je dobila uređaj Echo Meter Touch Pro 2 i licencu za softver Kaleidoscope Pro.

 

Adresa

Bulevar despota Stefana 142
11108 Beograd
Srbija

Kontakt

Telefon: +381 11 20 78 300
Fax: +381 11 27 61 433
Email: ibiss@ibiss.bg.ac.rs

futer excellent