Рад у Ageing Research Reviews

 У оквиру мултинационалне сарадње, успостављене током трајања COST Akcije FA 1403 POSITIVe, на плану биоинформатичке анализе нутригеномичких модификација полифенолима из хране, повезаних са кардиометаболичким ефектима, објављен је рад у међународном часопису изузетних вредности Ageing Research Reviews (М21а, IF 2020 = 10.895, Geriatrics & Gerontology 2/53), чији су коаутори сарадници Одељења за цитологију, др Владимир Ајџановић и др Марко Милер.

Насловна страна часописа Macedonian Veterinary Review 41(1)2018

За насловну страну часописа Macedonian Veterinary Review (Volume 41, Issue 1, 2018) одабрана је фотографија из рада:

The Morpho-Functional Parameters of Rat Pituitary Hormone Producing Cells After Genistein Treatment, аутора Светлане Трифуновић и Верице Милошевић.

Насловна страна часописа Journal of Anatomy 230(6)2017

За насловну страну часописа Journal of Anatomy (Volume 230, Issue 6, June 2017) одабрана је фотографија из рада:

Response of trabecular bone, thyroid C and follicular cells to synthetic salmon calcitonin in middle-aged orchidectomized male rats, аутора: Бранко Филиповић, Бранка Шошић-Јурјевић, Владимир Ајџановић, Јасмина Живановић, Наташа Ристић, Светлана Трифуновић, Верица Милошевић

Насловна страна часописа Journal of Anatomy 222(3)2013

За насловну страну часописа Journal of Anatomy (Volume 222, Issue 3, March 2013) одабрана је фотографија из рада:

The effects of sex steroids on thyroid C cells and trabecular bone structure in the rat model of male osteoporosis, аутора: Бранко Филиповић, Бранка Шошић-Јурјевић, Владимир Ајџановић, Јасмина Пантелић, Наташа Несторовић, Верица Милошевић, Милка Секулић

COST Акција FA 1403 POSITIVe

Др Владимир Ајџановић, др Верица Милошевић, др Ивана Јарић и др Јасмина Живановић партиципирају у COST Акцији FA 1403 POSITIVe (Интериндивидуалне варијације у одговору на конзумацију биоактивних компонената намирница биљног порекла и њихове детерминанте; реализује се у периоду 2015-2018), подржаној од стране COST-а (Европска Кооперација у Науци и Технологији). Координатор активности у оквиру поменуте Акције и представник у Руководећем комитету (MC) је др Владимир Ајџановић, док др Верица Милошевић врши функцију заменика координатора активности и представника у Руководећем комитету (MC substitute).

Адреса

Булевар деспота Стефана 142
11060 Београд
Србија

Контакт

Телефон: +381 11 20 78 300
Факс: +381 11 27 61 433
Е-маил: ibiss@ibiss.bg.ac.rs

futer excellent