Predmet naših istraživanja je ispitivanje efekata odabranih biljnih ekstrakata, polifenola prirodnog porekla (genistein, daidzein), sintetskih steroida (estradiola, progesterona, testosterona, deksametazona) i peptidnih hormona (somatostatina, kalcitonina i grelina) na ćelije neuroendokrinog sistema pacova oba pola u fetalnom, neonatalnom, juvenilnom, peripuberalnom, adultnom periodu života, kao i tokom različitih faza starenja. Efekti pomenutih tretmana na neuroendokrini sistem tokom kritičnih perioda razvoja (fetalni, neonatalni i pubertalni) mogu ostaviti dugotrajne posledice na organizam i povećati rizik od nastanka niza hroničnih oboljenja. Sa starenjem dolazi do promene hormonske homeostaze i povećanog rizika od gojaznosti, pojave kardiovaskularnih oboljenja, osteoporoze i karcinoma, te opšteg pada kvaliteta života. Posebna pažnja posvećena je animalnim modelima andropauze i menopauze, kako prirodne tako i izazvane orhidektomijom i ovarijektomijom. S obzirom na potencijalno korisno delovanje steroidima sličnih supstanci prirodnog porekla na produžetak i popravljanje kvaliteta života, sadašnja istraživanja Odeljenja za citologiju usmerena su i na izučavanje njihovih efekata na hipotalamo-hipofizno-adrenalni, -somatotropni, -tireoidni i -gonadalni sistem, kao i na sistem koji reguliše mineralnu homeostazu u organizmu (C ćelije tireoideje-paratiroideja-kosti-bubreg). Utvđene promene na morfofunkcionalnim nivou pružaju objektivan uvid u potencijalno korisne/štetne efekte korišćenih supstanci i hormonskih analoga u ispitivanim organima. Ovako koncipirana fundamentalna istraživanja mogu doprineti boljem razumevanju mehanizama delovanja aplikovanih bioaktivnih supstanci u različitim fazama životnog ciklusa.
U našim istraživanjima koriste se histohemijske, imunohistohemijske, imunofluorescentne, elektronsko-mikroskopske, molekularno-biološke, kao i biohemijske i biofizičke metode. Kvantifikacija nastalih promena na histološkom nivou vrši se korišćenjem savremenih stereoloških metoda (newCast software sistem).

U toku ovog projektnog perioda, saradnici Odeljenja za citologiju objavili su značajan broj radova u domaćim i stranim časopisima, završene su četiri doktorske disertacije, a jedna je trenutno u procesu izrade. Odeljenje za citologiju ostvaruje uspešnu saradnju kako sa kolegama sličnih profesionalnih interesovanja iz našeg matičnog Instituta tako i sa saradnicima: fakulteta biomedicinske grupacije Univerziteta u Beogradu (Medicinski, Stomatološki, Biološki, Veterinarski i Farmaceutski); Instituta za Multidisciplinarna istraživanja Univerziteta u Beogradu; Odeljenja za fiziologiju Medicinskog fakulteta Univerziteta u Kragujevcu; Odeljenja za Hemiju Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Nišu i Odeljenja za Veterinarsku medicinu Poljoprivrednog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu. Takođe je ostvarena saradnja sa Prirodno-matematičkim i Veterinarskim fakultetom, Univerziteta "Sv. Kiril i Metodij" u Skoplju, BJR Makedonija, Institutom za eksperimentalnu endokrinologiju u Berlinu, Nemačka, Nacionalnim institutom za istraživanja u poljoprivredi, Francuska, Odeljenjem za humanu ishranu Klermon Univerziteta, Klermon-Feran, Francuska i Odeljenjem za Farmakologiju, Medicinski Koledž, Državni Univerzitet u Pensilvaniji, SAD.

OSNOVNE TEME:

  • neuroendokrinologija
  • polifenoli prirodnog porekla
  • starenje
  • andropauza
  • menopauza
  • mineralna homeostaza
  • razvojna i programiranje
  • ćelijska mehanika

Adresa

Bulevar despota Stefana 142
11108 Beograd
Srbija

Kontakt

Telefon: +381 11 20 78 300
Fax: +381 11 27 61 433
Email: ibiss@ibiss.bg.ac.rs

futer excellent