Линкови на поглавља књиге др Алексеја Тарасјева "Биологија и креационизам" (Сигнатуре 1999, Рецензенти: проф. др Никола Туцић и др Драгана Цветковић) коришћене као препоручена литература на Биолошком, Филозофском, Рударско-геолошком и Богословском факултету Универзитета у Београду на Scribid-у

Корице, садржај и увод: https://www.scribd.com/document/369194894/1-Aleksej-Tarasjev-BIOLOGIJA-I-KREACIONIZAM-Korice-Sadrz-aj-Uvod

Еволуција као процес: https://www.scribd.com/document/369194902/2-Aleksej-Tarasjev-BIOLOGIJA-I-KREACIONIZAM-Evolucija-Kao-Proces

Теорија еволуције: https://www.scribd.com/document/369194884/3-Aleksej-Tarasjev-BIOLOGIJA-I-KREACIONIZAM-Teorija-Evolucije

Еволуциона историја: https://www.scribd.com/document/369194892/4-Aleksej-Tarasjev-BIOLOGIJA-I-KREACIONIZAM-Evoluciona-Istorija

Значај еволуционе биологије: https://www.scribd.com/document/369194869/5-Aleksej-Tarasjev-BIOLOGIJA-I-KREACIONIZAM-Znacaj-Evolucione-Biologije

Креационизам као научна теорија: https://www.scribd.com/document/369194917/6-Aleksej-Tarasjev-BIOLOGIJA-I-KREACIONIZAM-Kreacionizam-Kao-Naucna-Teorija

Креационизам као вера: https://www.scribd.com/document/369194877/7-Aleksej-Tarasjev-BIOLOGIJA-I-KREACIONIZAM-Kreacionizam-kao-vera

Креационизам као псеудонаука: https://www.scribd.com/document/369194904/8-Aleksej-Tarasjev-BIOLOGIJA-I-KREACIONIZAM-Kreacionizam-kao-pseudonauka

Прилог 1. Шта је наука или проблем демаркације: https://www.scribd.com/document/369194901/9-Aleksej-Tarasjev-BIOLOGIJA-I-KREACIONIZAM-Prilog-1-Sta-Je-Nauka-Ili-Problem-Demarkacije

Прилог 2. Постанак живота: https://www.scribd.com/document/369194908/10-Aleksej-Tarasjev-BIOLOGIJA-I-KREACIONIZAM-Prilog-2-Postanak-Zivota

Прилози 3. и 4. ИИ Закон термодинамике и Радиометријско датирање: https://www.scribd.com/document/369194909/11-Aleksej-Tarasjev-BIOLOGIJA-I-KREACIONIZAM-Prilozi-3-i-4-II-Zakon-Termodinamike-i-Radiometrijsko-Datiranje

Прилози 5. и 6. ФАQ и Препоручена литература: https://www.scribd.com/document/369194910/12-Aleksej-Tarasjev-BIOLOGIJA-I-KREACIONIZAM-Prilozi-5-i-6-FAQ-i-Preporucena-Literatura

Адреса

Булевар деспота Стефана 142
11060 Београд
Србија

Контакт

Телефон: +381 11 20 78 300
Факс: +381 11 27 61 433
Е-маил: ibiss@ibiss.bg.ac.rs

futer excellent