уторак, 21 децембар 2021 10:03

Резултати позива ИДЕЈЕ Фонда за науку РС

У оквиру програма ИДЕЈЕ Фонда за науку Републике Србије одобрено је финансирање 105 пројеката међу којима и пет пројеката чији руководиоци су истраживачи Института за биолошка истраживања ”Синиша Станковић” – Институт од националног значаја за Републику Србију, Унивезритет у Београду.

У области природних наука у оквиру Програма ИДЕЈЕ међу 39 пројеката којима је одобрено финансирање, налазе се:

  1. Omics-guided disentangling of the iridoid diversity in the genus Nepeta L. for in planta metabolic engineering towards sustainable exploitation – NEPETOME, чији руководилац је др Данијела Мишић, сарадник Одељења за физиологију биљака ИБИСС,
  2. Experimental evolution approach in developing insect pest control methods – ELEVATE, чији руководилац је др Урош Савковић, сарадник Одељења за еволуциону биологију ИБИСС и
  3. Exploring New Avenues in Breast Cancer Research: Redox and Metabolic Reprogramming of Cancer and Associated Adipose Tissue – REFRAME, чији руководилац је др Бато Кораћ, сарадник Одељења за физиологију ИБИСС.

У области (био)медицинских наука у оквиру Програма ИДЕЈЕ међу 19 пројеката којима је одобрено финансирање, налазе се:

  1. Modulation of gut ILC3 cells by a FFAR2 aginist for the treatment of autoimmune diseases – GUTtoAID, чији руководилац је др Ђорђе Миљковић, сарадник одељења за имунологију ИБИСС и
  2. Functional diagnostics in non-small cell lung carcinoma – a new concept for the improvement of personalized therapy in Serbian patients – TargetedResponse, чији руководилац је др Милица Пешић, сарадник Одељења неуробиологија ИБИСС.

Институт учествује и на два пројекта чији су носиоци Пољопивредни факултет, Универзитет у Београду и Институт за физику – Институт од националног значаја за Републику Србију, Унивезритет у Београду и то са два тима са Одељења за физиологију биљака.

На овом позиву Фонда за науку конкурисало је 9.096 истраживача из 202 научно-истраживачке организације са 917 предлога пројеката. Након првог степена евалуације, у оквиру којег су сваки предлог пројекта оцењивали независни инострани рецензенти према критеријумима изврсности, утицаја и реализације, у други степен евалуације је упућено 223 предлога пројекта.

На коначним ранг листама пројеката који су одобрени за финансирање налази се 105 пројеката из 98 научно-истраживачких организација: 56 факултета, 36 института, 3 иновациона центра и 3 универзитета.

Други степен евалуације предлога пројеката вршио је Програмски одбор за евалуацију који чине четири експертска панела: панел за природне науке, панел за техничко-технолошке науке, панел за (био)медицинске науке и панел за друштвене и хуманистичке науке.

 

Адреса

Булевар деспота Стефана 142
11060 Београд
Србија

Контакт

Телефон: +381 11 20 78 300
Факс: +381 11 27 61 433
Е-маил: ibiss@ibiss.bg.ac.rs

futer excellent