среда, 01 март 2023 10:43

Одобрен међународни пројекат у сарадњи са Немачким центром за истраживање рака

Сарадници Одељења за молекулкарну биологију су добили пројекат "Циљано едитовање епигенетичких обележја као нови терапијски приступ код троструко негативног карцинома дојке" у сарадњи са колегама из Немачког центра за истраживање рака који се финансира од стране Александар вон Хумболт фондације у трајању од 2 године. Ово је уједно и тема докторске дисертације Ане Сарић, истраживача приправника на Одељењу за молекуларну биологију.

У овом пројекту ће се испитати увођење метилације BRCA1 (BRCAness фенотипа) као предиктивног маркера за терапеутски одговор на ПАРП инхибиторе и друге терапеутике што би требало да директно омогућити третман троструко негативног карцинома дојке без претходног проверавања присуства BRCA1 мутације. Ова методолошка поставка ће убрзати увођење нових лекова у терапију којима ће се повећати склоност канцерогених ћелија ка одумирању а самим тим и смањењу малигнитета.

Адреса

Булевар деспота Стефана 142
11060 Београд
Србија

Контакт

Телефон: +381 11 20 78 300
Факс: +381 11 27 61 433
Е-маил: ibiss@ibiss.bg.ac.rs

futer excellent