среда, 09 децембар 2020 08:42

Пројекат грађанске науке "Опасуљи се"

Ове године Центар за промоцију науке и програм "Покрени се за науку" су финансијски подржали пројекат грађанске науке "Опасуљи се" који има за циљ да уз помоћ грађана сакупи јединке пасуљевог жишка са што више различитих локација у Србији. Овај подухват је важан зарад утврђивања распрострањености ове штетне врсте и анализе генетичке варијабилности њених популација.

Грађанска наука (енгл. цитизен сциенце) представља активно укључивање јавности у прикупљање података, њихову анализу и интерпретацију у сарадњи са научницима, које резултира одговором на неко истраживачко питање. Ангажовањем у научном истраживању грађани се упознају са методологијом научног рада чиме се подиже ниво научне писмености и остварује двосмерна размена информација и потреба између јавности и академске заједнице. Додатно, учествовањем у научном процесу грађани могу тражити одговоре на питања од значаја за локалну заједницу (нпр. квалитет ваздуха или воде), укључити се у процес демократизације науке и децентрализације промоције науке.

Имајући у виду да научна истраживања имају ограничена финансијска средства и број научника у тимовима, предност коју грађанска наука пружа науци јесте јефтино, брзо и прецизно прикупљање великог броја података са Opasulji se logoширег географског простора.

Овим путем желимо да вас позовемо да се прикључите нашем пројекту у коме могу учествовати сви заљубљеници у биологију без обзира на узраст.

Имајући у виду ситуацију узроковану пандемијом COVID-19 желимо да укажемо и на предност пројекта да функционише у условима неповољне епидемиолошке ситуације збот тога што грађани могу да учествују у њему из својих домова (узорци се могу сакупљати и слати од куће, док ће резултати анализа бити објављивани на веб порталу), а узорци у алкохолу се могу дугорочно чувати за ДНК анализе у замрзивачу док епидемиолошка ситуација не дозволи молекуларно-биолошке анализе.

Више информација о пројекту могу се прочитати на интернет страници пројекта: http://www.opasuljise.rs/

Адреса

Булевар деспота Стефана 142
11060 Београд
Србија

Контакт

Телефон: +381 11 20 78 300
Факс: +381 11 27 61 433
Е-маил: ibiss@ibiss.bg.ac.rs

futer excellent