SearchSearch
Navigacija
Navigacija

Odbrana doktorskih teza

"Uticaj socijalne izolacije na emocionalne reakcije, psihomotornu aktivnost i antioksidativni status perifernih organa peripubertetskih pacova"

četvrtak, 11. jul 2024. godine u 12:00

Biblioteka IBISS

„Redoks-posredovani mehanizmi farmakoloških efekata ibogaina na ženke pacova“

ponedeljak, 20. maj 2024. godine u 13:00

Biblioteka IBISS

"Adaptivni značaj unutarpopulacione varijabilnosti mitohondrijskog genoma Drosophila subobscura i D. obscura"

sreda, 17. maj 2024. godine u 13:00

Biblioteka IBISS

"Doprinos povećanog kalorijskog unosa u ranom postnatalnom periodu razvoju metaboličkih poremećaja u animalnom modelu sindroma policističnih jajnika"

petak, 22. decembar 2023. godine

Biblioteka IBISS

"Identifikacija i ekspresija gena uključenih u somatsku embriogenezu kod kičice (Centaurium erythraea Rafn.)"

sreda, 27. decembar 2023. godine u 12:00

Biblioteka IBISS

"Genetički diverzitet i struktura populacija beskrilnih muva familije Nycteribiidae i grinja familije Spinturnicidae, ektoparazita dve litofilne vrste slepih miševa u Srbiji"

petak, 07. jul 2023. godine u 12:00

Biblioteka IBISS

"Transdiferencijacija alfa ćelija pankreasa miša u ćelije koje proizvode insulin ciljanom metilacijom DNK primenom Epi-CRISPR sistema"

sreda, 05. jul 2023. godine u 12:00

Biblioteka IBISS

"Superoksid-dismutaze krompira (Solanum tuberosum L.): karakterizacija izoformi i ekspresija u uslovima visokih temperatura"

utorak, 04. jul 2023. godine u 12:00

Biblioteka IBISS

"Diverzitet i genetička varijabilnost familije Simuliidae (Insecta: Diptera) na području Balkanskog poluostrva"

sreda, 17. maj 2023. godine u 12:00

Biblioteka IBISS

"Uticaj vodenog ekstrakta ploda aronije na imunski sistem u mišjim modelima infekcije i melanoma"

petak, 24. februar 2023. godine u 15:00

Biblioteka IBISS

Strana 1 od 7
Obaveštenje o kolačićima

IBISS koristi analitičke "kolačiće" (eng. "cookies") za analizu korišćenja sajta u cilju unapređenja korisničkog iskustva, klikom na "Prihvatam" dajete saglasnost za korišćenje kolačića.