• promocija-nauke
  • laboratorije-01
  • laboratorije-02
  • laboratorije-03
  • laboratorije-04
  • laboratorije-05
  • laboratorije-06
  • laboratorije-07
  • panorama

Na konkursu Fondacije "Akademik Radoslav K. Anđus" za najbolju naučnu publikaciju mladog istraživača iz oblasti fiziologije i/ili biofizike za 2021/2022. godinu je izabran rad Miloša Mandića i saradnika: "MAP kinase-dependent autophagy controls phorbol myristate acetate-induced macrophage differentiation of HL-60 leukemia cells" objavljen u časopisu Life Sciences 297:120481.

Odeljenje za fiziologiju biljaka IBISS i Institut za onkologiju i radiologiju Srbije su 10. maja ugostili dr Andreu Bábelovu, rukovodioca Odeljenja za nanobiologiju Instituta za Onkologiju, Centra za biomedicinska istraživanja Slovačke akademije nauka u Bratislavi, Slovačka.

"Diverzitet i genetička varijabilnost familije Simuliidae (Insecta: Diptera) na području Balkanskog poluostrva"

sreda, 17. maj 2023. godine u 12:00

Biblioteka IBISS

Centar za promociju nauke raspisao je javni poziv za podnošenje prijava za finansijsku podršku projektima promocije i popularizacije nauke. Od ukupno 112 pristiglih predloga projekata za kategoriju 2 javnog poziva, finansiranje je odobreno za deset projekata (prolaznost 9%), a saradnicima Odeljenja za evolucionu biologiju i Odeljenja za hidroekologiju i zaštitu voda odobrena su dva projekta.

Strana 1 od 68

Adresa

Bulevar despota Stefana 142
11060 Beograd
Srbija

Kontakt

Telefon: +381 11 20 78 300
Fax: +381 11 27 61 433
Email: ibiss@ibiss.bg.ac.rs

futer excellent