ponedeljak, 24 april 2017 11:04

ORCID – Jedinstveni identifikator istraživača

 

Već neko vreme međunarodna istraživačka zajednica pokušava naći rešenje kako identifikovati istraživača i povezati ga sa njegovim radom: obrazovanjem, publikacijama, radnim iskustvom, projektima. Upotreba jedinstvenog ličnog broja istraživača je jedno od rešenja i različite organizacije su pravile različita identifikatore. Jedan od njih je ORCID koji se u poslednje vreme izdvaja od ostalih i ima sve širu upotrebu.

ORCID je jednostavno rešenje, za istraživače je besplatan, sve veći broj izdavača zahteva ovaj broj prilikom slanja rukopisa, raste broj sponzora koji traže ORCID od učesnika u projektu. Na nacionalnom nivou ovaj broj nije u zvačinoj upotrebi, zato što, između ostalog, u toj formi iziskuje velike troškove. Ali naš repozitorijum RADaR, koji je izgrađen na međunarodnoj platformi DSpace, koristi ORCID broj kao identifikator naših istraživača. Zato je izuzetno korisno i potrebno da istraživači našeg Instituta koriste ovaj broj.

Na ovoj prezentaciji biće pokazano kako istraživač može da formira svoj ORCID broj i kako da ga koristi.

Adresa

Bulevar despota Stefana 142
11108 Beograd
Srbija

Kontakt

Telefon: +381 11 20 78 300
Fax: +381 11 27 61 433
Email: ibiss@ibiss.bg.ac.rs

futer excellent