sreda, 02 avgust 2017 11:08

Kategorizacija domaćih naučnih časopisa za 2015. i 2016.

Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja je objavilo kategorizaciju domaćih naučnih časopisa koji nisu referisani u Web of Science i u Journal Citation Report za 2015. i 2016. godinu.

Izradu, održavanje i publikovanje bibliometrijskog izveštaja o časopisima za potrebe kategorizacije i rangiranja časopisa koji izlaze u Republici Srbiji Ministarstvo je u 2016. godini poverilo Matematičkom institutu SANU.

Adresa

Bulevar despota Stefana 142
11108 Beograd
Srbija

Kontakt

Telefon: +381 11 20 78 300
Fax: +381 11 27 61 433
Email: ibiss@ibiss.bg.ac.rs

futer excellent