Докторске дисертације:

1. Деспотовић, Г. Светлана (2013): Параметри антиоксидационог заштитног система и концентрација тешких метала у висцеларној маси одабраних врста пужева и шкољки Дунава, Тисе и Велике Мораве, Универзитет у Беогрду, Беогрд, Докторск дисертциј, стр. 1-137.

2. Тодоровић, У. Ана (2013): Експресија антиоксидативних ензима и транскрипционог фактора НРФ2 код пацијенткиња са бенигно, премалигно и малигно трансформисаним ендометријумом, Биолошки фкултет, Универзитет у Беогрду, Беогрд, Докторск дисертциј, стр. 1-148.

3. Перендија, Р. Бранка (2012): Параметри антиоксидационе зштите у ткивима неких врста слатководних риба из језера гружа, Биолошки фкултет, Универзитет у Беогрду, Беогрд, Докторск дисертциј, стр.1-212.

4. Борковић-Митић, С. Славица (2011): Антиоксидциони зштитни систем ко биомркер оксидционог стрес у ткивим неких врст слтководних шкољки н рзличитим локлитетим реке Све, Биолошки фкултет, Универзитет у Беогрду, Београд, Докторск дисертциј, стр.1-220.

5. Радовановић, Б. Тијана (2011): Молекулрно физиолошк крктеризциј биомркер у рзличитим ткивим мрене и њеном цревном паразиту Помпхорхнцхус лаевис из Дунава, Биолошки фкултет, Универзитет у Беогрду, Беогрд, Докторск дисертциј, стр.1-191.

Адреса

Булевар деспота Стефана 142
11108 Београд
Србија

Контакт

Телефон: +381 11 20 78 300
Факс: +381 11 27 61 433
Е-маил: ibiss@ibiss.bg.ac.rs

futer excellent